تحصیل رایگان در برترین دانشگاه های آلمان

استاندارد


موسسه اعزام دانشجوی رویای پارسیان با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تحصیل رایگان در برترین دانشگاه های آلمان

با امکان اخذ بورسیه تحصیلی

 

تحصیل به زبان انگلیسی یا آلمانی

vکارشناسی

vکارشناسی ارشد

vدکتری

 

§      مهندسی کامپیوتر

§      انفورماتیک

§      فیزیک

§      مهندسی صنایع و تحلیل سیستمها

§      مهندسی مواد و پلیمر

§      مهندسی خودرو

§      مهندسی مکانیک(ساخت و تولید)

§      مهندسی محاسباتی

§      مهندسی برق

§      معماری

§      ریاضی

§      علوم کامپیوتر

§      بیویمی

§      بیوتکنولوزی

§      فناوری رسانه

§      فناوری زیست پزشکی

§      نانو تکنولوزی

§      مکاترونیک

§      مدیریت صنعتی

§      سایبر نتیک

§      اپترونیک

§      الکتروشیمی

§      پردازش سیگنال

§      علم رسانه و ارتباطات

 

نیازمندی صنعتلینک منبع

آگهی صنعت