خرید سیلیکاژل- فروش سیلیکاژل – خرید رطوبت گیر

استاندارد


مجموعه پرشین ترانس تامین کننده و وارد کننده انواع سیلیکاژل آبی ، نارنجی و سفید میباشد. (۰۹۱۲۳۹۶۳۶۱۵  شمس)

به علت بازار رقابتی سیلیکاژل مجموعه پرشین ترانس اقدام به تولید و واردات انواع سیلیکاژل کرده است و بهترین کیفیت با رقابتی ترین قیمت را در بازار ارائه میدهد.

تنوع رطوبت گیر در این مجموعه:

۱-انواع سیلیکاژل صنعتی (سیلیکاژل آبی)

۲-انواع سیلیکاژل مورد استفاده در صنایع داروسازی و و صنایع آرایشی بهداشتی (سیلیکاژل سفید ، نارنجی)

۳- موجود بودن سیلیکاژل در پک های یک گرمی، دو گرمی، سه گرمی و پنج گرمی و ……

سیلیکاژل مجموعه مورد تایید ادارات دولتی در سطح کشور میباشد.

 

مجموعه پرشین ترانس تامین کننده و وارد کننده انواع سیلیکاژل آبی ، نارنجی و سفید میباشد. (۰۹۱۲۳۹۶۳۶۱۵  شمس)

به علت بازار رقابتی سیلیکاژل مجموعه پرشین ترانس اقدام به تولید و واردات انواع سیلیکاژل کرده است و بهترین کیفیت با رقابتی ترین قیمت را در بازار ارائه میدهد.

تنوع رطوبت گیر در این مجموعه:

۱-انواع سیلیکاژل صنعتی (سیلیکاژل آبی)

۲-انواع سیلیکاژل مورد استفاده در صنایع داروسازی و و صنایع آرایشی بهداشتی (سیلیکاژل سفید ، نارنجی)

۳- موجود بودن سیلیکاژل در پک های یک گرمی، دو گرمی، سه گرمی و پنج گرمی و ……

سیلیکاژل مجموعه مورد تایید ادارات دولتی در سطح کشور میباشد.

 

قیمت سیلیکاژل – قیمت رطوبتگیر – فروش سیلیکاژل –  خرید سیلیکاژل –  فروش رطوبت گیر – خرید رطوبت گیر – رطوبت گیر ترانس – سیلیکاژل ترانس – رطوبت گیر دارویی – سیلیکاژل دارویی – رطوبت گیر کفش – سیلیکاژل ترانسفورماتور – رطوبت گیر ترانسفورماتور – قیمت رطوبتگیر – فروش سیلیکاژل –  خرید سیلیکاژل –  فروش رطوبت گیر – خرید رطوبت گیر – رطوبت گیر ترانس – سیلیکاژل ترانس – رطوبت گیر دارویی – سیلیکاژل دارویی – رطوبت گیر کفش – سیلیکاژل ترانسفورماتور – رطوبت گیر ترانسفورماتور

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان