خدمات مشاوره و صدور گواهینامه Gost-R و EAC :

استاندارد


   Gost-R:  چیست؟ اشاره به مجموعه ای از استانداردهای فنی که  توسط شورای  علم اوزان ومقادیر و استاندارد و گواهینامه (EASC) تدوین شده است، که این استانداردهای منطقه ای تحت نظارت کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) است.

در حقیقت Gost-R یک استاندارد منطقه ای است و دریافت گواهینامه آن نشاندهنده  :

تایید شاخص کیفیت محصول

انطباق محصول با استانداردها و یا مشخصات سفارش

 

HS Codeچیست؟

          HS Code یک سیستم عملکرد استاندارد سازی کنترل شناسایی و طبقه بندی محصولات می باشد که توسط دولتها با توجه به سیاستهای مالیاتی ، قیمت گذاری ، بودجه بندی و اقتصاد طراحی می شوند .

اقدامات تعرفه ای و غیر تعرفه ای مقررات تجارت بین المللی و انواع دیگر از فعالیت های اقتصادی خارجی و همچنین نگهداری از آمار گمرک در این سیستم گنجانده شده است.

ژانویه ۲۰۱۰ اتحادیه گمرکی (CU) روسیه، بلاروس و قزاقستان به اجرا در آمده و در حال حاضر مقامات گمرکی RF از نظام هماهنگ اتحادیه گمرکی (HS CU) به جای HS RF استفاده شده است. HS CU بر اساس سیستم هماهنگ از توصیف و برنامه نویسی از سازمان تجارت جهانی (WTO ) برای روسیه او کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) است.

درحقیقت HS CU هر محصول دارای کد های عددی خاص خود است . این کد متشکل از ۱۰ رقم می باشد که همه کدها به ۲۱ بخش و ۹۷ گروه تقسیم می شوند.

        مقررات چیست ؟

   مقررات بخش بندی و تقسیم بندی (Categorized) محصولات مختلف برمبنای نوع و کاربرد آنها می باشد و همچنین دستورالعمل های تدوین شده روسیه و CIS (کشورهای مشترک المنافع) جهت حفظ قوانین و مقررات محصولات که دریک بخش بندی قرار می گیرد را  شامل می شود .

چرا گواهینامه GOST لازم است؟

    صدور گواهینامه یک سیستم ایجاد شده برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از واردات محصولات با کیفیت پایین در حوزه CIS می باشد .

با توجه به قطعنامه کمیته دولتی گمرک روسیه از تاریخ ۲۰۰۰/۱/۱۰، تولید کنندگان خارجی باید استانداردهای کیفیت ملی را تامین کند ، بنابراین موضوع گواهینامه Gost-R مطرح می شود .

      اجزاء پرونده فنی (Technical File)

–         توصیف کلی و تعریف دقیق هدف و عملکرد محصول      

–         نتایج آنالیز ریسک شامل تجزیه تحلیل خطرات و کنترل آنها

–         روشهای کنترل کیفیت و راه اندازی و تشریح فرآیند تولید شامل روشهای اجرایی برای تولید

–         لیست مقررات بکار رفته و نتایج آزمایشات (Test Report)

–        

 

 

 

 

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان