نمایندگی فروش هات پلیت کمپانی IKA-DLAB-VELP-MTOPS

استاندارد


هات پلیت یا اجاق بشقابی یکی از تجهیزات آزمایشگاهی پرکاربرد و مورد استفاده در محیط های آزمایشگاهی می باشد که عمومابه عنوان یک صفحه حرارتی برای ترکیب کردن و حل کردن محلول ها و گرم کردن نمونه هادر ظروف آزمایشگاهی مورد استفاده قرار میگیرد.                                           

 هات پلیت کمپانی IKA آلمان مدلRH BASIC

هات پلیت کمپانی IKA آلمان مدل C-MAG HP7

هات پلیت کمپانی IKA آلمان مدل RTC BASIC

هات پلیت کمپانی IKA آلمان مدل RET CONTROL -VISC

هات پلیت کمپانی IKA آلمان مدل RH DIGITAL

هات پلیت مگنت دار کمپانی IKA آلمان مدل C-MAG HS10

هات پلیت مگنت دار کمپانی IKA آلمان مدل C-HS7

هات پلیت مگنت دار کمپانی DLAB چین مدل MS -H280 PRO

هات پلیت مگنت دار کمپانی DLAB چین مدل MS-H380

هات پلیت مگنت دار کمپانی DLAB چین مدل MS7-H550PRO

هات پلیت استیرر کمپانی Velp ایتالیا مدل HSC

هات پلیت استیرر کمپانی Velp ایتالیا مدل ARE

هات پلیت آنالوگ کمپانی MTOPS کره مدل HP100

هات پلیت آنالوگ کمپانی MTOPS کره مدل HP330

هات پلیت دیجیتال کمپانی MTOPS کره مدل HP1800

هات پلیت دیجیتال کمپانی MTOPS کره مدل HP330D

همزن مغناطیسی آنالوگ کمپانی MTOPS کره مدل MS200

هات پلیت دیجیتالی کمپانی MTOPS کره مدل HSD180

هات پلیت دیجیتالی کمپانی MTOPS کره مدل HSD330

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان