کاریابی و اقامت در کشور ترکیه

استاندارد


شرکت آلفا گروپ 

تامین نیروی کار کارخانه جات و تولید ها و خدمات 

لیست مشاغل موجود در ترکیه 

کارهای تخصصی حتما نیاز به زبان ترکی استانبولی دارد

کارهای ساده بسته بندی بدون نیاز به زبان ترکی 

کار با جای خواب و غذا 

خیاط

چرخکار ‌‌ ۲۵۰۰ الی ۴۰۰۰ لیر 

زیگزال دوز ۲۵۰۰ الی ۴۰۰۰ لیر

میاندوز ۲۵۰۰ الی ۴۰۰۰ لیر

برشکار ۲۵۰۰ الی ۴۰۰۰ لیر

مدل دوز ۳۰۰۰ الی ۴۰۰۰ لیر

مدلیست ۳۵۰۰ الی ۴۵۰۰ لیر

اتوکار ۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ لیر

کارگرساده ۲۰۰۰ الی ۲۳۰۰ لیر

خشکشویی ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ لیر

جوشکار۳/۲ ۲۵۰۰ الی ۳۵۰۰ لیر

جوش آرگورن ۲۵۰۰ الی ۴۰۰۰ لیر

جوش برق ۲۵۰۰ الی ۳۵۰۰ لیر

تراشکار ۲۵۰۰ الی ۴۵۰۰ لیر

مکانیک ۲۵۰۰ الی ۴۰۰۰ لیر

صافکار ۳۰۰۰ الی ۵۰۰۰ لیر 

نقاش ماشین ۳۰۰۰ الی ۴۰۰۰ لیر

تعویض روغن ۲۵۰۰ الی ۳۰۰۰ لیر

باطری ساز ۲۵۰۰ الی ۳۵۰۰ لیر 

تودوزی م ۲۵۰۰ الی ۴۰۰۰ لیر 

س صوتی ۳۰۰۰ الی ۴۰۰۰ لیر

تعمیرموبایل ۳۰۰۰ الی ۴۰۰۰ لیر 

ت لوازم خ ۳۰۰۰ الی ۵۰۰۰ لیر

ت آبگرمکن ۳۰۰۰ الی ۵۰۰۰ لیر

ت کولر ۳۰۰۰ الی ۵۰۰۰ لیر 

تاسیسات ۳۰۰۰ الی ۴۰۰۰ لیر 

ام دی اف ۳۰۰۰ الی ۴۰۰۰ لیر

نجار ۳۰۰۰ الی ۴۰۰۰ لیر

مبل ۳۰۰۰ الی ۴۰۰۰ لیر

ارایشگر ۲۰۰۰ الی ۴۰۰۰ لیر

پرستاری ۲۰۰۰ الی ۵۰۰۰ لیر

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان