محصولات شرکت آسان سیستم مبنا (با اکانت یک ماهه رایگان)

استاندارد


محصولات شرکت آسان سیستم مبنا

دانلود رایگان – حجم کم – نصب آسان – بدون قفل سخت افزاری – یک ماه رایگان (نسخه اصلی بدون محدودیت)

**نرم افزار حسابداری آسان**

مدیریت اشخاص و گروه اشخاص

مدیریت محصولات در سه سطح (گروه کالاها، زیر گروه و محصولات) به همراه درج سریال و بارکد

ثبت فاکتور خرید و فروش و پیش فاکتور و چاپ آن در کاغذهای معمولی و حرارتی فیش پرینتر

ثبت فاکتور برگشت از خرید و برگشت از فروش

ثبت سریع فاکتور فروش با استفاده از بارکد خوان

قابلیت امکان چاپ فاکتور رسمی

مدیریت اموال و دارایی های ثابت

قابلیت ورود از اکسل اشخاص، اموال و کالاها

مدیریت صندوق و حساب ها

ثبت دریافت، پرداخت، هزینه، درآمد، سرمایه و برداشت

مدیریت بدهکاران و بستانکاران

ثبت چک های دریافتی و پرداختی و تعیین وضعیت چک

تنظیمات نحوه چاپ فاکتور و ثبت پروفایل و لوگوی شرکت

تهیه گزارشات متنوع از کلیه بخش های نرم افزار با فیلترهای مختلف با قابلیت تبدیل به اکسل و PDF

گزارش بهای کالاها با استفاده از الگوریتم های میانگین وزنی، FIFO و LIFO

گزارشات دفاتر شامل دفتر معین اشخاص، معین حساب ها، دفتر روزنامه و دفتر کل

گزارشات ترازنامه و تراز آزمایشی دو ستونی و چهار ستونی

مدیریت کاربران نرم افزار و تعیین سطح دسترسی کاربران به قسمت های مختلف

امکان ارسال پیامک به اشخاص بصورت خودکار و گروهی

تهیه پشتیبان از نرم افزار و بازیابی پشتیبان و بروزرسانی نرم افزار

نصب و راه اندازی نرم افزار در تمامی سیستم ها تنها با چند کلیک

https://product.easysoft.ir/EasyAccounting

آدرس: تبریز، شهرک باغمیشه، خیابان شهریار، میدان ارغوان، پلاک ۱۶، طبقه دوم

شماره های تماس:

۰۴۱۳۶۶۹۲۵۷۳

۰۴۱۳۶۶۷۵۴۹۰

**نرم افزار انبارداری آسان**

مدیریت اشخاص و گروه اشخاص

مدیریت محصولات در سه سطح (گروه کالاها، زیر گروه و محصولات) به همراه درج سریال و بارکد

ثبت انبارها و مدیریت کالاهای موجود در هر انبار

ثبت رسید ورود و خروج کالا و چاپ آن در کاغذهای معمولی و حرارتی فیش پرینتر

ثبت انتقال کالا از یک انبار به انبار دیگر

ثبت حواله برگشت از ورود و برگشت از خروج

قابلیت ورود از اکسل اشخاص و کالاها

تنظیمات نحوه چاپ رسید و ثبت پروفایل و لوگوی شرکت

تهیه گزارشات متنوع از کلیه بخش های نرم افزار با فیلترهای مختلف با قابلیت تبدیل به اکسل و PDF

مدیریت کاربران نرم افزار و تعیین سطح دسترسی کاربران به قسمت های مختلف

امکان ارسال پیامک به اشخاص بصورت خودکار و گروهی

تهیه پشتیبان از نرم افزار و بازیابی پشتیبان و بروزرسانی نرم افزار

نصب و راه اندازی نرم افزار در تمامی سیستم ها تنها با چند کلیک

https://product.easysoft.ir/EasyInventory

**نرم افزار حقوق و مزایا با حضور و غیاب آسان**

مدیریت اشخاص و گروه اشخاص

مدیریت لیست حقوق و مزایا (حقوق پایه، حق مسکن، بن نقدی، پاداش و …) و کسورات برای هر کارمند

امکان بارگذاری لیست حقوق و دستمزد بصورت اتوماتیک

تنظیمات اضافه کار، کسر کار، حق ماموریت، مرخصی سالانه، روز تعطیل و غیبت برای هر کارمند

تنظیمات مالیات و حق بیمه بر اساس قانون کار و امکان بارگذاری اتوماتیک

مدیریت لیست شیفت های کاری

ثبت ورود و خروج روزانه کارکنان با تاریخ و ساعت سیستم و دستی

مدیریت و تخصیص وام به کارمندان

صادر کردن فیش حقوقی ماهانه برای هر کارمند

تهیه فایل حواله گروهی بانک ها

تنظیمات نحوه چاپ فیش حقوقی و ثبت پروفایل و لوگوی شرکت

مدیریت کاربران نرم افزار و تعیین سطح دسترسی کاربران به قسمت های مختلف

امکان ارسال پیامک به اشخاص بصورت خودکار و گروهی

تهیه پشتیبان از نرم افزار و بازیابی پشتیبان و بروزرسانی نرم افزار

نصب و راه اندازی نرم افزار در تمامی سیستم ها تنها با چند کلیک

https://product.easysoft.ir/EasySalaryPlus

**نرم افزار صندوق وام آسان**

مدیریت اشخاص و گروه اشخاص

تعریف انواع وام ها با مشخصات کارمزد، تعداد اقساط، جریمه دیرکرد روزانه و …

مدیریت صندوق و حساب ها

ثبت دریافت، پرداخت، هزینه، درآمد، سرمایه و برداشت

مدیریت و تخصیص وام به اشخاص و صدور دفترچه اقساط

مدیریت اقساط ماهانه و پرداخت اقساط

تنظیمات نحوه چاپ گزارشات و ثبت پروفایل و لوگوی شرکت

تهیه گزارشات متنوع از کلیه بخش های نرم افزار با فیلترهای مختلف با قابلیت تبدیل به اکسل و PDF

گزارشات دفاتر شامل دفتر معین اشخاص، معین حساب ها، دفتر روزنامه و دفتر کل

گزارشات ترازنامه و تراز آزمایشی دو ستونی و چهار ستونی

مدیریت کاربران نرم افزار و تعیین سطح دسترسی کاربران به قسمت های مختلف

امکان ارسال پیامک به اشخاص بصورت خودکار و گروهی

تهیه پشتیبان از نرم افزار و بازیابی پشتیبان و بروزرسانی نرم افزار

نصب و راه اندازی نرم افزار در تمامی سیستم ها تنها با چند کلیک

https://product.easysoft.ir/EasyLoan

**نرم افزار باشگاه ورزشی آسان**

مدیریت اعضاء و مربیان

چاپ کارت عضویت به صورت فارسی و انگلیسی

تعریف رشته های ورزشی

ثبت سانس های مختلف

ثبت ورود و خروج اعضاء

ثبت عضو در سانس های مختلف با تعیین مربی

ثبت برگزاری کلاس برای سانس های مختلف و تعیین اعضاء حاضر

ثبت دریافت، پرداخت، هزینه، اسناد انتقالی و مدیریت حساب ها

ثبت خدمات و انواع خدمات (مانند حق عضویت، بیمه، اجاره کمد و …)

تنظیمات نحوه چاپ فاکتور و ثبت پروفایل و لوگوی شرکت

تهیه گزارشات متنوع از کلیه بخش های نرم افزار با فیلترهای مختلف با قابلیت تبدیل به اکسل و PDF

گزارشات دفاتر شامل دفتر معین اشخاص و گزارش امور مالی

مدیریت کاربران نرم افزار و تعیین سطح دسترسی کاربران به قسمت های مختلف

امکان ارسال پیامک به اشخاص بصورت خودکار و گروهی

تهیه پشتیبان از نرم افزار و بازیابی پشتیبان و بروزرسانی نرم افزار

نصب و راه اندازی نرم افزار در تمامی سیستم ها تنها با چند کلیک

https://product.easysoft.ir/EasyClub

**نرم افزار باشگاه بازی آسان**

مدیریت اشخاص با قابلیت ثبت حساب قبلی شخص

مدیریت انواع بازی ها با تعیین نحوه محاسبه (زمان یا تعداد)، حداقل زمان بازی، تعداد نفرات، قیمت (در

ساعات خاص و روزهای تعطیل)

تعریف میزهای بازی

تعریف کالاها و خدمات

امکان اختصاص چند میز بازی به یک شخص

امکان تعیین زمان اتمام بازی و صدای هشدار اتمام بازی

محاسبه، ثبت و چاپ فاکتور بر اساس بازی های انجام شده به همراه کالاها و خدمات مورد استفاده

ثبت دریافت، پرداخت، هزینه، درآمد و مدیریت حساب ها

قابلیت ورود از اکسل اشخاص، کالاها و خدمات

تنظیمات نحوه چاپ فاکتور و ثبت پروفایل و لوگوی شرکت

تهیه گزارشات متنوع از کلیه بخش های نرم افزار با فیلترهای مختلف با قابلیت تبدیل به اکسل و PDF

گزارشات دفاتر شامل دفتر معین اشخاص و گزارش امور مالی

مدیریت کاربران نرم افزار و تعیین سطح دسترسی کاربران به قسمت های مختلف

امکان ارسال پیامک به اشخاص بصورت خودکار و گروهی

تهیه پشتیبان از نرم افزار و بازیابی پشتیبان و بروزرسانی نرم افزار

نصب و راه اندازی نرم افزار در تمامی سیستم ها تنها با چند کلیک

https://product.easysoft.ir/EasyGameClub

**نرم افزار مدیریت سهام بورس آسان **

مدیریت اشخاص و گروه اشخاص

مدیریت سهام ها در سه سطح (گروه، زیر گروه و نماد) به همراه بارگذاری اطلاعات جدید سهام ها

ثبت خرید و فروش و چاپ در کاغذهای معمولی و حرارتی فیش پرینتر

ثبت واریز ها و برداشت ها و مدیریت کارگزاری ها

ثبت درآمد های متفرقه

بارگذاری قیمت های نماد بصورت اتوماتیک

محاسبه جمع ارزش سهام، جمع مبلغ خرید، جمع مبلغ فروش، جمع سود و زیان، جمع واریزها، جمع

برداشت ها، جمع درآمدهای متفرقه، جمع مانده کارگزاری، دارائی کل

تنظیمات نحوه چاپ گزارشات و ثبت پروفایل و لوگوی شرکت

تهیه گزارشات متنوع از کلیه بخش های نرم افزار با فیلترهای مختلف با قابلیت تبدیل به اکسل و PDF

گزارشات دفاتر شامل دفتر معین اشخاص و گزارش امور مالی

مدیریت کاربران نرم افزار و تعیین سطح دسترسی کاربران به قسمت های مختلف

امکان ارسال پیامک به اشخاص بصورت خودکار و گروهی

تهیه پشتیبان از نرم افزار و بازیابی پشتیبان و بروزرسانی نرم افزار

نصب و راه اندازی نرم افزار در تمامی سیستم ها تنها با چند کلیک

https://product.easysoft.ir/EasyBourse

**نرم افزار شارژ مجتمع آسان**

مدیریت اشخاص

مدیریت واحدهای مجتمع

تعریف انواع هزینه ها و درآمدها با تعیین واحدهای مشمول، نحوه تقسیم و …

محاسبه شارژ ماهانه و صدور صورتحساب به ساکنین و مالکین

ثبت دریافت، پرداخت، هزینه، درآمد و مدیریت حساب ها

ثبت جریمه و پاداش برای واحد و شخص

تنظیمات نحوه چاپ گزارشات و ثبت پروفایل و لوگوی شرکت

تهیه گزارشات متنوع از کلیه بخش های نرم افزار با فیلترهای مختلف با قابلیت تبدیل به اکسل و PDF

گزارشات دفاتر شامل دفتر معین اشخاص و گزارش امور مالی

مدیریت کاربران نرم افزار و تعیین سطح دسترسی کاربران به قسمت های مختلف

امکان ارسال پیامک به اشخاص بصورت خودکار و گروهی

تهیه پشتیبان از نرم افزار و بازیابی پشتیبان و بروزرسانی نرم افزار

نصب و راه اندازی نرم افزار در تمامی سیستم ها تنها با چند کلیک

https://product.easysoft.ir/EasyCharge

سایر محصولات:

نرم افزار حسابداری با انبارداری آسان

https://product.easysoft.ir/EasyAccountingPlus

نرم افزار فاکتور آسان

https://product.easysoft.ir/EasyFactor

نرم افزار مدیریت چک آسان

https://product.easysoft.ir/EasyCheck

نرم افزار حساب و کتاب آسان

https://product.easysoft.ir/EasyFinance

نرم افزار حقوق و مزایای آسان

https://product.easysoft.ir/EasySalary

نرم افزار حضور و غیاب آسان

https://product.easysoft.ir/EasyRollcall

نرم افزار نوبت دهی آسان

https://product.easysoft.ir/EasyQueue

نرم افزار ثبت سفارش آسان

https://product.easysoft.ir/EasyOrder

آدرس: تبریز، شهرک باغمیشه، خیابان شهریار، میدان ارغوان، پلاک ۱۶، طبقه دوم

شماره های تماس:

۰۴۱۳۶۶۹۲۵۷۳

۰۴۱۳۶۶۷۵۴۹۰

آموزش نرم افزار حقوق و دستمزد

باشگاه رایگان

برنامه حساب کتاب شخصی ایفون

برنامه ساده صدور فاکتور

بهترین نرم افزار انبارداری

بهترین نرم افزار حسابداری

بهترین نرم افزار حسابداری ابری

بهترین نرم افزار حضور و غیاب

بهترین نرم افزار حقوق و دستمزد

بهترین نرم افزار مدیریت چک

بهترین نرم افزار مدیریت سبد سهام اندروید

دانلود رایگان نرم افزار حضور و غیاب تحت اکسس

دانلود رایگان نرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوز

دانلود رایگان نرم افزار حقوق و دستمزد

دانلود رایگان نرم افزار حقوق و دستمزد در اکسل

دانلود رایگان نرم افزار سهام

دانلود رایگان نرم افزار صندوق قرض الحسنه

دانلود رایگان نرم افزار کاشانه

دانلود رایگان نرم افزار مدیریت چک اندروید

دانلود رایگان نرم افزار مدیریت ساختمان اکسل

دانلود نرم افزار باشگاه یار

دانلود نرم افزار چک یار برای کامپیوتر

دانلود نرم افزار حساب کتاب شخصی برای کامپیوتر

دانلود نرم افزار حساب و کتاب روزانه برای کامپیوتر

دانلود نرم افزار حسابداری

دانلود نرم افزار حقوق و دستمزد

دانلود نرم افزار رایگان حقوق و دستمزد

دانلود نرم افزار فاکتور

دانلود نرم افزار فاکتور برای اندروید

دانلود نرم افزار فیش حقوقی

دانلود نرم افزار مدیریت باشگاه

دانلود نرم افزار مدیریت باشگاه اندروید

دفتر حساب و کتاب مغازه

طراحی فیش حقوقی رایگان

قیمت نرم افزار

قیمت نرم افزار صندوق قرض الحسنه

نرم افزار انبارداری

نرم افزار انبارداری

نرم افزار انبارداری آسان

نرم افزار انبارداری چیست؟

نرم افزار انبارداری حرفه ای

نرم افزار انبارداری کارگاه ساختمانی

نرم افزار باشگاه سوارکاری

نرم افزار ثبت چک در سامانه صیاد

نرم افزار ثبت درخواست

نرم افزار ثبت سفارش چاپ

نرم افزار ثبت سفارش غذا

نرم افزار چک

نرم افزار چک و بانک

نرم افزار حساب شخصی

نرم افزار حساب و کتاب برای ایفون

نرم افزار حساب و کتاب مغازه

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری پخش اندروید

نرم افزار حسابداری رایگان

نرم افزار حسابداری شخصی

نرم افزار حسابداری شرکتی

نرم افزار حضور و غیاب اندروید

نرم افزار حضور و غیاب آنلاین

نرم افزار حضور و غیاب رایگان بدون نیاز به دستگاه

نرم افزار حضور و غیاب کلاس اندروید

نرم افزار حضور و غیاب و حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد آنلاین

نرم افزار حقوق و دستمزد رایگان

نرم افزار حقوق و مزایای آسان

نرم افزار رایگان حقوق و دستمزد ۹۹

نرم افزار ساختمان من

نرم افزار سبدگردانی سهام بورس

نرم افزار سفارش گیری آنلاین

نرم افزار سفارش گیری موبایل

نرم افزار سفارش مشتری

نرم افزار شارژ ساختمان برای کامپیوتر

نرم افزار شارژ ساختمان رایگان کامپیوتر

نرم افزار شارژ ساختمان ویندوز

نرم افزار صندوق قرض الحسنه

نرم افزار صندوق قرض الحسنه خانوادگی تحت وب

نرم افزار طراحی فیش حقوقی

نرم افزار فاکتور اندروید

نرم افزار فاکتور انگلیسی

نرم افزار فاکتور آسان

نرم افزار فاکتور آنلاین

نرم افزار لیست حقوق و دستمزد

نرم افزار مدیریت اعضا

نرم افزار مدیریت باشگاه بدنسازی

نرم افزار مدیریت باشگاه بدنسازی رایگان

نرم افزار مدیریت تیم فوتبال

نرم افزار مدیریت سبد سهام اکسل

نرم افزار مدیریت سرمایه

نرم افزار مدیریت سهام جذاب

نرم افزار مدیریت شهریه باشگاه

نرم افزار مدیریت وام

نرم افزار نوبت دهی تلفنی

نرم افزار نوبت دهی ساده

نرم افزار نوبت دهی کارخانه

نرم افزار نوشتن فاکتور

نرم افزار هشدار بورس

نرم افزار ویزیتوری

نرم افزار یادآوری چک برای کامپیوتر رایگان

نرم افزارحسابداری بورس

نمونه دفتر حساب و کتاب

آدرس: تبریز، شهرک باغمیشه، خیابان شهریار، میدان ارغوان، پلاک ۱۶، طبقه دوم

شماره های تماس:

۰۴۱۳۶۶۹۲۵۷۳

۰۴۱۳۶۶۷۵۴۹۰

نیازمندی صنعتلینک منبع

آگهی صنعت