مرکز تعمیروخدمات پس از فروش سکام،سانکس،گپ،سکوایزی SECOM-SUNNEX-GAP-SECUEASY

استاندارد


ناجی الکترونیک

مرکز تعمیروخدمات پس از فروش سکام،سانکس،گپ،سکوایزی

مرکز تعمیر و خدمات پس از فروش دستگاه های سکام SECOM

مرکز تعمیرات و خدمات پس از فروش دستگاه های سانکسSUNNEX

مرکز تعمیرات و خدمات پس از فروش محصولات سکوایزیSecuEasy

مرکز تعمیر و خدمات پس از فروش دستگاه های گپ GAP

تعمیرات تجهیزات آنتن مرکزی(مدولاتور،آمپلی فایر) سکام   SECOM 

تعمیرات آمپلی فایر آنتن مرکزی سکامSECOM

تعمیر مدولاتور آنتن مرکزی سکامSECOM

تعمیر گیرنده دیجیتال سکامSECOM

تعمیرات دوربین های مداربسته AHD-IP   سانکسSUNNEX

تعمیرات دستگاه های DVR   سانکسSUNNEX

تعمیرات دستگاه های NVR   سانکسSUNNEX

تعمیرات دوربین های مداربسته AHD-IP   گپ GAP

تعمیرات دستگاه های DVR   گپ GAP

تعمیر انواع چشم دزدگیر ودرب اتوماتیک گپ GAP

تعمیر چشم خطی وچشم وزنی و چشم بی سیم دزدگیر اماکن ودرب اتوماتیک گپ GAP

تعمیرات دوربین های مداربسته AHD-IP   سکوایزیSecuEasy

تعمیرات دستگاه های DVR   سکوایزیSecuEasy

تعمیرات سیستم های مداربسته AHD/IP  سکام ،سانکس ،سکوایزی ،گپ

تلفن های تماس : ۰۲۱۶۶۷۲۷۹۲۸ – ۰۹۳۸۵۸۶۰۶۲۱  –  ۰۹۲۱۰۷۱۷۴۳۴

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان