تولید کننده گوگرد / تولید کننده کود سم / تامین نهاده

استاندارد


-۱ انواع گوگرد(گوگرد پودری-گوگرد گرانول-گوگرد بنتونیت-گوگرد کلوخه-گوگرد دال عدسی و گوگرد آلی)Sulfur برند LIFE

 

-۲ کود هیومیک اسید مایع و پودری خارجی.برندهای هیومکس آمریکایی ۹۵ درصد و هیومیک ارگومکس و پودر هوموکسال چین Humic Acid

 

-۳ کود سولوپتاس و سولفات پتاسیم  potassium sulfate

 

-۴ کود سولفات روی.سولفات آهن.سولفات مس.سولفات منگنز.سولفات منیزیم Zinc sulfate. Iron sulfate. Copper sulfate. Manganese sulfate. Magnesium sulfate

 

-۵ کود دی آمونیوم فسفات مایع و گرانول. DAP  Diammonium phosphate

 

-۶ کود نیترات کلسیم Calcium nitrate

 

-۷ کود مایع مخصوص زعفران Liquid fertilizer for saffron

 

-۸ کود اوره فسفات Urea phosphate

 

-۹ کود سه بیست.کود NPK ان پی کا Fertilizer three twenty. NPK fertilizer

 

-۱۰ کود سوپر فسفات ساده Simple superphosphate fertilizer

 

-۱۱ کود کلاته آهن Iron Chelate

 

-۱۲ کود مایع مرغی و کود پلت مرغی Poultry liquid fertilizer and poultry pellet fertilizer

 

-۱۳ کود زیستی و بیولوژیک  Bio-fertilizer

 

-۱۴ کود نیترات پتاسیم Potassium nitrate

 

-۱۵ کود میکرومیکس طلایی Golden Micromix

 

-۱۶ فروت ستینگ Fruit Setting

 

-۱۷ کود آلی گرانوله گوگردی Organic sulfur granular fertilizer

 

-۱۸ سوپر آمینو Super Amino

 

سازمان تامین نهاده ایران

تلفن دفتر تهران=                    ۹۱۰۱۲۳۲۳-۰۲۱

تلفن دفتر مشهد=                     ۳۸۶۵۲۳۱۲-۰۵۱

موبایل=                                       ۰۹۱۲۰۷۸۳۲۷۴

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان