مستربچ افزودنیهای MFI و oit کمک فرایندها

استاندارد


دوستانی که در زمینه ی تولید گرانول فعالیت دارند برای کاهش mfi با ما در تماس باشند.

مستربچ افزودنیهای MFI وoit

کمک فرایندها و…

مستربج OIT

افزایش دهنده oit

روان کننده و نرم کننده های پلیمری

جدا کننده از قالب

تولید کننده کمک فرایند پلیمری

تولید کننده کمک فرایند پلی اتیلن

کاهش دهنده MFI پلی اتیلن

مستربچ OIT

تولید کننده و پخش کننده انبوه به تولید کنندگان گرانول پلی اتیلن

سراسر کشور تلفن: ۰۹۱۲۱۲۰۹۶۷۲

مستربچ کاهش دهنده MFI

مستربچ کاهش دهنده mfi

مستربچ احیا کننده و بهبود دهنده گرانول از لحاظ کیفیت و سطح ظاهری محصول و مشابهت آن به مواد نو

همخونی موادنو و بازیافتی در انواع مختلف ومناسب کارهای مختلف

مستربچ کاهش دهنده MFI

مستربچ احیا کننده و بهبود دهنده گرانول از لحاظ کیفیت و سطح ظاهری محصول و مشابهت آن به مواد نو

همخونی موادنو و بازیافتی در انواع مختلف ومناسب کارهای مختلف 

کاهنده ام اف ای کاهش دهنده MFI مستربچ کاهش دهنده mfi

سازگارکننده و کاهش دهنده MFI

خصوص گرانول کارها وتولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن -همخونی مواد نو و بازیافتی

کاهش دهنده mfi مخصوص گرانول کارها

مواد پلیمری در اثر فرآیندهای پی در پی دچار افت کیفیت و افزایش ام اف ای می شوند با افزودن درصد های مشخص بین یک تا پنج درصد وزنی به مواد اولیه باعث کاهش درصد ام اف ای و بهبود خواص پلیمر در ماتریس پلی اتیلن می شود .

مزایای استفاده از مستربچ افزودنی کاهنده MFI

جبران افت خواص پلیمر 

فرآیند پذیری محصول

کاربرد استفاده از مستربچ افزودنی کاهنده MFI

مواد اولیه بازیافتی پلی اتیلن 

تولید کننده و پخش کننده انبوه به تولید کنندگان گرانول پلی اتیلن

سراسر کشور تلفن: ۰۹۱۲۱۲۰۹۶۷۲

mfi

Mfi پلی پروپیلن

استاندارد ASTM D1238

استاندارد mfi

تست mfi لوله پلی اتیلن

جدول mfi مواد پلاستیک

خواص پلی پروپیلن

دستگاه شاخص جریان مذاب mfi

دسته: افزودنی های پلیمری

نیازمندی صنعتلینک منبع

آگهی صنعت