کارگاه عملی حسابداری

استاندارد


کارگاه عملی حسابداری

شامل کلیه اقدامات عملی حسابداری از سند افتتاحیه تا صورتهای مالی

موارد آموزشی :

ترازنامه

صورت حساب سود و زیان

آشنایی با کدینگ حسابها ( درختواره حسابها ) در سیستم حسابداری  (بازرگانی ، تولیدی ، پیمانکاری)  و انبار

ثبت اسناد حسابداری بصورت دستی ( سند افتتاحیه ، سند خرید ، سند فروش ، سند هزینه ، سند دریافت و پرداخت  ، سند اختتامیه )

ارتباط حسابهای سود و زیانی با ترازنامه

آموزش حسابداری با نرم افزارهای حسابداری تکروسیستم  و سپیدار  کلیه زیر سیستم ها

ثبت اسناد حسابداری در نرم افزار و آشنایی با نحوه گزارشگیری

آموزش آشنایی با نحوه تحریر دفاتر قانونی روزنامه و کل طبق آئین نامه تحریر دفاتر

آموزش نحوه تهیه و تنظیم و ارسال لیست مالیات بر حقوق به اداره امور مالیاتی

آموزش نحوه تهیه و تنظیم و ارسال لیست بیمه به سازمان تامین اجتماعی

آموزش نحوه تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 

آموزش نحوه تهیه و تنظیم و ارسال صورت معاملات فصلی 

آموزش نحوه تهیه و تنظیم و ارسال اظهار نامه مالیاتی عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی

مرور مقدماتی نحوه تهیه و تنظیم صورتهای مالی

آموزش نکات برجسته و کاربردی قوانین و مقررات مالیاتی و بیمه

 

بعد از اتمام دوره ۲ جلسه جهت تمرین در سیستم حسابداری بصورت رایگان همراه با استاد

 

جلسه اول رایگان                     طول دروه یکماه ، هر روز به غیر از روزهای تعطیل                              همراه با معرفی به کار

 

خصوصی تک نفره        نفری     ۳۰،۰۰۰،۰۰۰  ریال           

خصوصی دو نفره          نفری     ۲۷،۵۰۰،۰۰۰  ریال   

خصوصی چهار نفره     نفری     ۲۵،۰۰۰،۰۰۰  ریال   

 

تبریز ، سه راهی ولیعصر، کوچه شهید ابراهیم زاده، پلاک ۱۴ ، طبقه ۴

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان