دستگاه نورد

استاندارد


انواع دستگاه نورد
قابلیت نورد لوله تیراهن ۱۰-۱۴-۱۶-۲۰-۲۲
قابلیت نورد پروفیل با حداثر ضخامت ۳میلی متر و تا سایز ۸۰*۴۰میلیمتر
قابلیت نورد پروفیل باحداکثر ضخامت ۳میلیمتر و تاسایز ۸۰*۸۰میلیمتر
قابلیت نورد پروفیل باحداکثر ضخامت ۴-۵میلیمترو تاسایز ۱۰۰*۱۰۰میلیمتر
قابلیت نورد پروفیل باحداکثر ضخامت ۴-۵میلیمتر وتا سایز ۱۴۰*۱۴۰میلیمتر
قابلیت نورد پروفیل با حداکثر ضخامت ۴میلیمتر و تا سایز۵اینچ
قابلیت نورد لوله باحداکثر ضخامت ۳ میلیمتر و تاسایز ۲٫۵تا۳اینچ
قابلیت نورد لوله با حداکثر ضخامت ۵میلیمتر وتاسایز ۳تا۳٫۵اینچ
قابلیت نورد لوله باحداکثر ضخامت ۵میلیمتر و تاسایز۴اینچ
قابلیت نورد لوله باحداکثر ضخامت ۴میلیمتر و تاسایز ۵اینچ
بنا به سفارش مشتری میتواند عمودی (دوکاربره)

خرید دستگاه نورد
دستگاه نورد سرد
دستگاه نورد ورق
دستگاه نورد ورق گالوانیزه
ساخت دستگاه نورد
عیوب نورد گرم
غلتک های نورد
فرآیند نورد گرم
قیمت پروفیل و نبشی
قیمت پروفیل یزد
قیمت دستگاه نورد پروفیل
قیمت دستگاه نورد کوچک
قیمت قوطی ستونی
کانال قیمت پروفیل
نورد چیست
نورد سرد
نورد سرد میلگرد
نورد کاری چیست
نورد گرم مشخصات آگهی کد QR آگهی
خراسان رضوی – سبزوار – ۱۰کیلومتری جاده تهران شرکت ماشین سازان صنعت عطاملک ۰۹۱۵۲۵۱۴۴۱۳ faeze.fakor1373@gmail.com شرکت ماشبن سازان صنعت عطاملک سبزوار > خراسان رضوی

نیازمندی صنعتلینک منبع

آگهی صنعت