آزمایش بتن – جوش – میلگرد – خاک (ژئوتکنیک) پایه ارشد

استاندارد


آزمایش خاک:

*انجام آزمایش به همراه حفاری ماشینی ودستی و اخذ تاییدیه نظام مهندسی ساختمان در کمترین زمان با مناسب ترین قیمت

*بازدید و مشاوره رایگان

آزمایش بتن:

*نمونه گیری از بتن در تمامی ساعات شبانه روز(۴ قالب مکعبی ۱۵*۱۵*۱۵ مطابق با استاندارد نظام مهندسی)

*حضور کارشناس آزمایشگاه از ابتدا تا انتهای بتن ریزی پروژه

*امکان حضور کارفرما در زمان شکستن نمونه های بتن

* انجام آزمایش غیر مخرب چکش اشمیت و التراسونیک بتن

* با حضور کارشناس آزمایشگاه از ابتدا تا انتهای بتن ریزی پروژه

آزمایش جوش:

*بازرسی PT, VT, UT ,MT, RT جوش و کنترل ابعادی مقاطع در محل ساخت و محل نصب

*پایدارسازی گود و نیلینگ(طراحی بهینه، نظارت و اجرا)

* انجام مطالعات ژئوفیزیک

* انجام آزمایش برش مستقیم برجا و بارگذاری صفحه ای در محل

* انجام مطالعات لررزه خیزی و تعیین طیف ویژه طرح

*آزمایش مقاومت الکتریکی

آزمایش میلگرد:

*انجام تست کشش میلگرد

*خمش میلگرد

*تست فورجینگ

*کوپینگ میلگرد

*آزمایش آلتراسونیک جوش سر به سر میلگرد

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

۰۲۱۲۲۴۶۰۴۹۵

مهندسین مشاور مهرآرنا

 

Www.MehrArena.Ir

نیازمندی صنعتلینک منبع

آگهی صنعت