دوره جامع آموزش سرمای ه گذار ی در بورس تبریز

استاندارد


یکی از نیازهای مبرم فعالان بازار سرمایه و همچنین افرادی که به تازگی وارد بازار بورس شده اند این

است که چگونه می توانند مهارت های سرمایه گذاری و تحلیل را طی یک دوره جامع آموزش بورس از

صفر فرا بگیرند، این موضوع ما را برآن داشت که با همفکری تعدادی از اساتید برجسته بورس دوره ی

صفر تا صد بورس را طراحی کنیم تا افراد با شرکت در این دوره بتوانند ضمن کسب مهارت های سرمایه

گذاری و تحلیل، در کنار آن مدیریت فردی و روانشناسی، موفقیت خود در بازار بورس را تضمین نمایند .

دوره صفر تا صد بورس شامل سرفصل های ذیل میباشد :

دوره مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس :

۱ .مروری بر تاریخچ ه بورس در ایران و جهان/ ۲ . مزایای سرمای ه گذاری در بازار بورس/ ۳ . مفاهیم

بازار سرمای ه و بور س اورا ق بهادار/ ۴٫ آشنای ی ب ا قوانین و مقررات بازار سرمایه/ ۵٫ اصطلاحات رایج

در بورس/ ۶ . مراح ل دریاف ت ک د بورسی و ک د آنلاین معاملات سهام / ۷ . معرفی سای ت های بورسی

tsetmc و codal / 8 . فرایند و مکانیز م خری د و فرو ش سهام در بورس اورا ق بهادار/ ۹ . عوامل مهم

در انتخاب سهم/ ۱۰ . نحو ه انجام سفارشات توس ط سامانه معاملاتی/ ۱۱ . آشنایی با شاخصهای بورس/

۱۲ . عوامل موثر بر قیم ت سهم / ۱۳ . نحوه تشکیل سبد سهام

دوره تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیاد ی کاربردی در سهام :

۱ .بررسی تخصصی تحلیل تکنیکال/ ۲ .نمودار و انواع آن/ ۳ .بررسی چارچوب های زمانی / ۴ .خطوط

روند و کانال/ ۵ .نقاط حمایت و مقاومت / ۶ .الگوهای نمودار شمعی / ۷ .الگوهای کندلی کاربرد ی /

۸ .الگوهای نموداری کاربرد ی/ ۹ .اصول تحلیل بنیادی در بازار سها م/ ۱۰ .نحوه تجزیه و تحلیل کمی و

کیفی / ۱۱ .بررسی راهنما های افزایش سرمایه و محاسبه قیمت سها م/ ۱۲ .انوا ع EPS و نحوه کیفیت سنجی

آن/ ۱۳ .تحلیل نسبت های ارزیابی سها م/ ۱۴ .تجزیه و تحلیل صورت های مالی براساس روش های متداول

وتخصصی/ ۱۵ .تحلیل نسبت های مالی کاربردی / ۱۶ .تحلیل نسبت های بازدهی شرکت ه ا / ۱۷ .روش

های ارزش گذاری سهام / ۱۸ .مدیریت بازده ریسک و سهام

ارائه گواهینامه پایان دوره مرکز حسابداران خبره آذربایجان

نیازمندی صنعتلینک منبع

آگهی صنعت