حراجی پلاسکو در شیراز – پلاستیک عزیزی در شیراز

استاندارد


حراجی پلاسکو در شیراز – پلاستیک عزیزی در شیراز

نمایندگی پخش عمده پلاستیک عزیزی در شیراز

پخش عمده پلاستیک وبلور(حراجی وغیرحراجی)عزیزی

پخش عمده پلاستیک ۲۰۰۰ فروش

پخش عمده پلاستیک ۵۰۰۰ فروش

www.plasticazizi.com

پخش عمده بلور ۲۰۰۰ فروش

پخش عمده بلور ۵۰۰۰ فروش

پخش عمده فروش پلاستیک ۲۰۰۰ تومانی

پخش عمده فروش پلاستیک ۵۰۰۰ تومانی

پخش عمده حراجی اجناس لوکس

حراجی ظروف سفالی

حراجی اجناس خورده ریز

حراجی اجناس لوکس دکوری

حراجی ظروف سرویس جهیزیه

حراجی اجناس بلور لوکس

مرکز پخش عمده پلاستیک و بلور حراجی ۲۰۰۰ تومانی و ۵۰۰۰ تومانی عزیزی در شیراز

تلفن دفتر مرکزی : ۰۷۱۳۸۲۵۱۳۱۵

تلفن مسئول فروش : ۰۹۰۳۸۶۳۳۸۲۱  —-  ۰۹۱۷۵۰۰۹۸۲۸

تلفن مدیریت : ۰۹۱۷۵۸۶۳۶۰۶—- ۰۹۱۲۹۲۷۴۹۸۸

آدرس دفتر : شیراز ،انتهای بلوار عدالت جنوبی، کنار گذر پل میانرود به سمت کمربندی، اول بلوار صلح ، پخش پلاستیک و بلور عزیزی

کانال تلگرام : http://www.telegram.me/pakhshplasticazizishiraz

info@plasticazizi.com

نیازمندی صنعتلینک منبع

آگهی صنعت