صدور مدرک معادل کاردانی تا دکتری از روی سوابق کار در۱۰روز

استاندارد


لطفا” بدلیل ازدیاد تماس و صرفه جویی در هزینه خودتان، ارسال (اسم + سطح درخواستی + نام شهر) خود به ۵۰۰۰۲۴۱۱۴۰ جهت تماس با شما

* مدارک صادره از پردیس دانشگاهی خواهد بود.*

۱٫شرایط معادل کاردانی :

داشتن مدرک تحصیلی دیپلم یامعادل و داشتن ۳ سال سابقه کار

۲٫ شرایط معادل کارشناسی :

داشتن مدرک دیپلم یاپیش دانشگاهی یافوق دیپلم یامعادل و داشتن۵سال سابقه کار

۳٫شرایط معادل کارشناسی ارشد :

داشتن مدرک لیسانس یامعادل و داشتن۷سال سابقه کار

۴٫ شرایط معادل دکترا :

داشتن مدرک فوق لیسانس یامعادل و داشتن۱۰سال سابقه کار

ارسال (اسم + سطح درخواستی + نام شهر) خود به ۵۰۰۰۲۴۱۱۴۰ جهت تماس با شما

*کاربردمدرکهادر :

-ثبت شرکت در برخی موارد

-مهاجرت به برخی از کشورها

-اخذپروانه کسب از برخی اتحادیه

-استخدام درشرکتهاوکارخانجات خصوصی

-افزایش حقوق و ارتقاء شغلی در مراکز خصوصی

-بالابردن وجه اجتماعی وپرکردن رزومه کاری می باشد.

لطفا” بدلیل ازدیاد تماس و صرفه جویی در هزینه خودتان، ارسال (اسم + سطح درخواستی + نام شهر) خود به ۵۰۰۰۲۴۱۱۴۰ جهت تماس با شما

 

نیازمندی صنعتلینک منبع

آگهی صنعت