شهادت بزرگ مرد ایرانی را به هموطنان کشور تسلیت عرض مینمایم

استاندارد


شهادت بزرگ مرد ایرانی را به تمام هموطنان کشور تسلیت عرض مینماییم.

شهادت این بزرگ مرد ایرانی بدون توجه به طرفداری سیاسی تمام مردم کشور ایران را متاسف نموده و این اقدام جنایتکارانه در طول تاریخ ایران بارها انجام شده است.

آرزو داریم ملت ایران بر تمامی ظلم ها و بی عدالتی ها پیروز گردد و تمام حکومت های ظالم نابود شوند

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان