ایران تسلیت

استاندارد


شهادت بزرگ مرد ایرانی به تمامی هموطنان کشور تسلیت باد.

امیدوارم تمام حکومت های ظالم و زورگو نابود شوند و خداوند ملت ایران را از شر تمامی ستمکاران نجات دهد.

نیازمندی صنعتلینک منبع

آگهی صنعت