ارائه خدمات مشاوره /تعیین عنوان/پروپوزال/پایان نامه /نگارش و پذیرش مقالات ISI

استاندارد


 

خدمات ایران مشاور در زمینه پروپوزال و پایان نامه ارشد و دکتری

-۱ ارائه عنوان و مقاله بیس رایگان از مقالات ۲۰۱۸ و۲۰۱۷

۲ -گرفتن تاییده سایت ایران

-۳ نگارش پروپوزال در کمتر از ۱۰ روزk

-۴ مشاوره تخصصی و حمایت تا زمان دفاع پایان نامه و انجام نرم افزارهای زیر

 

Multilog,Amos Bilog, Lisrel, Spss, Comprensive Meta Analisis, SPSS Smart-PLS, Minitab،EviewsMATLAB

-۵ آموزش حضوری مطالب پایان نامه به دانشجو توسط اساتید موسسه

۶-نگارش، ترجمه، سابمیت، اکسپت و پابلیش مقالات ISI در ژورنال های بین المللی با تضمین کیفیت

۸- انجام پروژه های آماری ( آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل رگرسیونی، سری زمانی و …) در تمامی رشته های فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم پزشکی، علوم پایه، کشاورزی و …

-۹ تدریس موضوعات آمار و آموزش نرم افزارهای مربوطه

-۱۰ تدریس دروس تخصصی در تمامی رشته ها و گرایش ها

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان