فروش انواع لودسل در ظرقیت های مختلف و کاربرد های مختلف (تک پایه-s شکل- فشاری)

استاندارد


یک لودسل یک سنسور یا یک مبدل است که بار یا نیرویی را که بر روی آن اثر می کند به یک

سیگنال الکترونیکی تبدیل می کند. این سیگنال الکترونیکی می تواند تغییر ولتاژ، تغییر جریان

یا تغییر فرکانس باشد، بسته به نوع لودسل و مدار مورد استفاده.لودسل یک سنسور صنعتی

است که برای سنجش نیرو و گشتاور در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. لودسل­ ها در اشکال

متفاوت و دسته ­بندی­ های گوناگونی تولید می­ شوند که بنا به نوع کاربرد آن­ها نام­ های متفاوتی پیدا می ­کنند.

تا پیش از پیدایش لودسل از ابزارهای مکانیکی برای اندازه گیری وزن استفاد‏ه می شد.

لودسل ها در انواع ترازوهای دیجیتال صنعتی و فروشگاهی، انواع باسکول های دیجیتال صنعتی و جاده ای،

سیستم های توزین مخازن و باسکول های دیجیتال آویزمورد استفاده قرار میگیرد.

پارامترهای، حد ایمن بار الکتریکی، ماکزیمم بار ایمن(مکانیکی)، محدوده ی دمای تصحیح شده،

خروجی اسمی، مقاومت اهمی ورودی، مقاومت اهمی خروجی ، خطای مرکب، خطای تکرارپذیری و …

جزء پاراامترهای مهم در شناسایی و مقایسه ی لودسل ها می باشند.

برای انتخاب لودسل در شرایط خاص باید شکل مکانیکی، فشردگی سیستم ، عملکرد مورد نیاز و هزینه

را  در نظر گرفت.برای انتخاب و نگهداری از لودسل ها باید: انتخاب لودسل مناسب بر اساس کارکرد

و شرایط محیطی نصب لودسل، انتخاب ظرفیت صحیح لودسل، در نظرگرفتن شرایط محیطی و اقلیمی

بر دقت لودسل، طراحی مناسب جهت جلوگیری از اضافه بار، استفاده از قطعات هم سایز لودسل

به عنوان دامی در هنگام نصب لودسل و جایگزین نمودن لودسل در زمان استفاده، چک کردن مداوم  لودسل ها در سیستم توزین، کنترل سلامت فیزیکی لودسل و قطعات متصل به آن و … رعایت کرد.

انواع مختلفی از لودسل ها وجود دارد. لودسل های مقاومتی و لودسل های خازنی

نیازمندی صنعتلینک منبع

آگهی صنعت