تور پوکت در نوروز ۹۸

استاندارد


تورهای پوکت به دو صورت تور پوکت تک و تور پوکت + تور بانکوک و یا سواحل پاتایا ارائه می شوند.

مدت سفر در تورهای پوکت و تورهای ترکیبی تور پوکت + تور بانکوک و یا سواحل پاتایا بین ۸ الی ۱۵ روز می باشد.

نرخ نوروز ۹۸

تور پوکت به مدت ۸ روز = ۱۰۲۰۰۰۰۰ تومان

تور پوکت به مدت ۱۰ روز = ۱۱۰۰۰۰۰۰ تومان

تور پوکت به مدت ۱۵ روز = ۱۱۸۰۰۰۰۰ تومان

تور بانکوک + پاتایا + پوکت به مدت ۸ روز = ۹۸۰۰۰۰۰ تومان

تور بانکوک + پاتایا + پوکت به مدت ۱۰ روز = ۱۰۴۰۰۰۰۰ تومان

تور بانکوک + پاتایا + پوکت به مدت ۱۵ روز = ۱۱۱۰۰۰۰۰ تومان

نرخ اسفند ۹۷

تور پوکت به مدت ۸ روز = ۷۷۰۰۰۰۰ تومان

تور پوکت به مدت ۱۰ روز = ۸۵۰۰۰۰۰ تومان

تور پوکت به مدت ۱۵ روز = ۹۳۰۰۰۰۰ تومان

تور بانکوک + پاتایا + پوکت به مدت ۸ روز = ۷۳۰۰۰۰۰ تومان

تور بانکوک + پاتایا + پوکت به مدت ۱۰ روز = ۷۹۰۰۰۰۰ تومان

تور بانکوک + پاتایا + پوکت به مدت ۱۵ روز = ۸۶۰۰۰۰۰ تومان

۰۲۱۲۲۵۷۳۵۳۱

۰۹۱۲۱۱۳۳۱۶۰

www.Thaigasht.com

آدرس تلگرام شرکت تای گشت

https://telegram.me/thaigasht_09121133160

آدرس اینستاگرام شرکت تای گشت

https://www.instagram.com/thaigasht

تمامی خدمات فوق توسط کارگزار مستقیم تایلند ( شرکت مسافرتی تای گشت ) برگزار می شود.

تای گشت شعبه دیگری ندارد.

نیازمندی صنعتلینک منبع

آگهی صنعت