تور پاتایا در نوروز ۹۸

استاندارد


تورهای پاتایا به دو صورت تور پاتایا تک و تور پاتایا + تور بانکوک ارائه می شوند

مدت سفر در تورهای پاتایا و تور ترکیبی تور پاتایا + تور بانکوک بین ۸ الی ۱۵ روز می باشد که بصورت زیر برگزار می شوند.

نرخ نوروز ۹۸

تور پاتایا به مدت ۸ روز = ۸۲۰۰۰۰۰ تومان

تور پاتایا به مدت ۱۰ روز = ۸۷۰۰۰۰۰ تومان

تور پاتایا به مدت ۱۵ روز = ۹۲۰۰۰۰۰ تومان

تور بانکوک + پاتایا به مدت ۸ روز  = ۸۲۰۰۰۰۰ تومان

تور بانکوک + پاتایا به مدت ۱۰ روز = ۸۷۰۰۰۰۰ تومان

تور بانکوک + پاتایا به مدت ۱۵ روز = ۹۲۰۰۰۰۰ تومان

نرخ اسفند ۹۷

تور پاتایا به مدت ۸ روز = ۵۷۰۰۰۰۰ تومان

تور پاتایا به مدت ۱۰ روز = ۶۲۰۰۰۰۰ تومان

تور پاتایا به مدت ۱۵ روز = ۶۷۰۰۰۰۰ تومان

تور بانکوک + پاتایا به مدت ۸ روز  = ۵۷۰۰۰۰۰ تومان

تور بانکوک + پاتایا به مدت ۱۰ روز = ۶۲۰۰۰۰۰ تومان

تور بانکوک + پاتایا به مدت ۱۵ روز = ۶۷۰۰۰۰۰ تومان

۰۲۱۲۲۵۷۳۵۳۱

۰۹۱۲۱۱۳۳۱۶۰

www.Thaigasht.com

آدرس تلگرام شرکت تای گشت

https://telegram.me/thaigasht_09121133160

آدرس اینستاگرام شرکت تای گشت

https://www.instagram.com/thaigasht

تمامی خدمات فوق توسط کارگزار مستقیم تایلند ( شرکت مسافرتی تای گشت ) برگزار می شود

تای گشت شعبه دیگری ندارد.

نیازمندی صنعتلینک منبع

آگهی صنعت