تور تایلند,تور پاتایا,تور پوکت,تور ساموئی,تور بانکوک

استاندارد


تورهای سواحل و جزائر تایلند بصورت تک و ترکیبی ارائه می شوند.

مدت سفر در تورهای سواحل و جزائر تایلند بین ۸ الی ۱۵ روز می باشد.

تور پاتایا به مدت ۸ روزه  = ۵۷۰۰۰۰۰ تومان

تور هواهین به مدت ۸ روزه = ۶۵۰۰۰۰۰ تومان

تور پوکت به مدت ۸ روزه = ۷۷۰۰۰۰۰ تومان

تور ساموئی به مدت ۸ روزه = ۸۰۰۰۰۰۰ تومان

تور بانکوک + پاتایا به مدت ۱۰ روزه = ۶۲۰۰۰۰۰ تومان

تور بانکوک + هواهین به مدت ۱۰ روزه = ۶۵۰۰۰۰۰ تومان

تور پوکت + بانکوک به مدت ۱۰ روزه = ۷۹۰۰۰۰۰ تومان

تور پوکت + پاتایا به مدت ۱۰ روزه  = ۷۹۰۰۰۰۰ تومان

تور پاتایا + ساموئی به مدت ۱۰ روزه = ۸۵۰۰۰۰۰ تومان

تور پوکت + ساموئی به مدت ۱۰ روزه = ۹۰۰۰۰۰۰ تومان

تور بانکوک + پاتایا + پوکت به مدت ۱۵ روزه = ۸۶۰۰۰۰۰ تومان

تور پوکت + ساموئی + پاتایا به مدت ۱۵ روزه = ۹۵۰۰۰۰۰ تومان

۰۲۱۲۲۵۷۳۵۳۱

۰۹۱۲۱۱۳۳۱۶۰

www.Thaigasht.com

آدرس تلگرام شرکت تای گشت

https://telegram.me/thaigasht_09121133160

آدرس اینستاگرام شرکت تای گشت

https://www.instagram.com/thaigasht

تمامی خدمات فوق توسط کارگزار مستقیم تایلند ( شرکت مسافرتی تای گشت ) برگزار می شود.

تای گشت شعبه دیگری ندارد.

نیازمندی صنعتلینک منبع

آگهی صنعت