تور ساموئی در نوروز ۹۸

استاندارد


تورهای ساموئی به دو صورت تور ساموئی تک و تور پوکت + تور ساموئی ارائه می شوند.

نرخ نوروز ۹۸

تور ساموئی به مدت ۸ روز = ۱۱۰۰۰۰۰۰ تومان

تور ساموئی به مدت ۱۰ روز = ۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان

تور ساموئی به مدت ۱۵ روز = ۱۳۰۰۰۰۰۰ تومان

تور بانکوک + پاتایا + ساموئی به مدت ۸ روز = ۱۱۰۰۰۰۰۰ تومان

تور بانکوک + پاتایا + ساموئی به مدت ۱۰ روز = ۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان

تور بانکوک + پاتایا + ساموئی به مدت ۱۵ روز = ۱۳۰۰۰۰۰۰ تومان

نرخ اسفند ۹۷

تور ساموئی به مدت ۸ روز = ۸۵۰۰۰۰۰ تومان

تور پوکت و ساموئی به مدت ۱۰ روز = ۹۰۰۰۰۰۰ تومان

تور پوکت و ساموئی به مدت ۱۵ روز = ۱۰۰۰۰۰۰۰ تومان

تور پاتایا + ساموئی به مدت ۸ روز = ۸۰۰۰۰۰۰ تومان

تور پاتایا + پوکت + ساموئی به مدت ۱۰ روز = ۸۵۰۰۰۰۰ تومان

تور بانکوک + پوکت + ساموئی به مدت ۱۵ روز = ۱۰۰۰۰۰۰۰ تومان

از بانکوک به پوکت بصورت هوائی می باشد.

از پوکت به ساموئی بصورت زمینی + دریائی می باشد.

 

۰۲۱۲۲۵۷۳۵۳۱

۰۹۱۲۱۱۳۳۱۶۰

www.Thaigasht.com

آدرس تلگرام شرکت تای گشت

https://telegram.me/thaigasht_09121133160

آدرس اینستاگرام شرکت تای گشت

https://www.instagram.com/thaigasht

تمامی خدمات فوق توسط کارگزار مستقیم تایلند ( شرکت مسافرتی تای گشت ) برگزار می شود

تای گشت شعبه دیگری ندارد.

نیازمندی صنعتلینک منبع

آگهی صنعت