پکیج عیدانه دزدگیر

استاندارد


گروه مهندسی تکنوبان ارائه می دهد :

جشنواره عیدانه

عید امسال آسوده خاطر سفر کنید

پکیج اقتصادی دزدگیر

VZ3 Vizitronپنل شهری

MSCOیک عدد چشمی بیسیم

یک عددآژیر دزدگیر

یک عدد باطری ۴٫۵ آمپر

همراه با هزینه نصب رایگان

قیمت : ۱۲،۹۹۰،۰۰۰

……………………………………………………………………………………………

پکیج اقتصادی دزدگیر

VZ3 Vizitronپنل شهری

MSCOدو عدد چشمی بیسیم

Masterیک عدد مگنت بیسیم

یک عددآژیر دزدگیر

یک عدد باطری ۴٫۵ آمپر

همراه با هزینه نصب رایگان

قیمت : ۱۶،۹۹۰،۰۰۰

………………………………………………………………………………………………

پکیج اقتصادی دزدگیر

VZ3 Vizitronپنل شهری

MSCO سه عدد چشمی بیسیم

Masterیک عدد مگنت بیسیم

یک عددآژیر دزدگیر

یک عدد باطری ۴٫۵ آمپر

همراه با هزینه نصب رایگان

قیمت :۱۹،۹۹۰،۰۰۰

……………………………………………………………………………………………

 

پکیج اقتصادی دزدگیر

VZ5 Vizitronپنل شهری/سیم کارتی

MSCO یک عدد چشمی بیسیم

یک عددآژیر دزدگیر

یک عدد باطری ۴٫۵ آمپر

همراه با هزینه نصب رایگان

قیمت : ۱۸،۹۹۰،۰۰۰

………………………………………………………………………………………………

 

پکیج اقتصادی دزدگیر

VZ5 Vizitronپنل شهری/سیم کارتی

MSCOدو عدد چشمی بیسیم

Masterیک عدد مگنت بیسیم

یک عددآژیر دزدگیر

یک عدد باطری ۴٫۵ آمپر

همراه با هزینه نصب رایگان

قیمت : ۲۱،۹۹۰،۰۰۰

………………………………………………………………………………………………

پکیج اقتصادی دزدگیر

VZ5 Vizitronپنل شهری/سیم کارتی

MSCOسه عدد چشمی بیسیم

Masterیک عدد مگنت بیسیم

یک عددآژیر دزدگیر

یک عدد باطری ۴٫۵ آمپر

همراه با هزینه نصب رایگان

قیمت : ۲۴،۹۹۰،۰۰۰

آدرس : کرج – خیابان شهید بهشتی – چهار راه طالقانی– ساختمان دانش – طبقه ۴ – واحد ۸

تلفن : ۳۴۴۹۶۷۶۰-۰۲۶

۳۴۴۰۸۴۱۷-۰۲۶

کارشناس فنی : ۰۹۲۱۳۸۶۱۰۸۴

 

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان