سیمین مبدل

استاندارد


⚙️⚙️شرکت سیمین مبدل⚙️⚙️
طراح و سازنده :

تولیدات مبدلهای حرارتی آب به آب

تولیدات پوسته و لوله

تولیدات کندانسور

تولیدات کویلهای مسی

تولیدات کویلهای استیل

تولیدات کویلهای فین دار

تولیدات منابع کویل دار آب گرم

تولیدات منابع تاسیساتی استیل

تولیدات منابع تحت فشار

تولیدات سختی گیر

تولیدات فیلترشنی

تولیدات انبساط باز و بسته

تولیدات منابع دوجداره

تولیدات تانکر زمینی

تولیدات تانکر هوایی

ساخت تانکر آتشنشانی در پروژها

مخازن استیل و غیره …

تولیدات شرکت سیمین مبدل با گارانتی میباشد

منابع کوئل دار– مبدل های حرارتی – سختی گیر ، فیلتر شنی – منابع انبساط باز و بسته – ساخت مخزن آتش نشانی ساخت در محل – تانکرهای هوایی و زمینی – و غیره …
صنایع شهید ستاری – کندا ستور هوایی
شرکت داروسازی مدی تک سیس – کندانسور هوایی ۶۰ تن
داروسازی فارابی اصفهان – کوئل فین پلیت – تعداد ۴ دستگاه
تولید دارو در یافت اباد – مخزن هوای فشرده و کوئل حرارتی–منابع کوئل دار
پروژه حاج آقا تهرانی در شریعتی – منابع کوئل دار و منابع انبساط و مخازن ساخت در محل
وزارت امور دارایی و مالیاتی مسکن مهر استان تهران در پرند – تعدادی مخازن ذخیره آب
شرکت برنز در جاده مخصوص – مخازن ساخت در محل و منابع کوئل دار
شرکت مهیا پروتئین در خرم دره زنجان و صالح آباد – منابع کوئل دار – سختی گیرومنابع ذخیره آب
شرکت جهان کریستال در شهرک صنعتی شمس آباد – منابع ذخیره آب – منابع کوئل دار
مجتمع کوه نور در عبدل آباد – منابع کوئل دار – انبساط باز – ساخت درمحل
استخر امام علی (ع) در خلازیر – منابع کوئل دار و مبدل های حرارتی – مخزن ساخت در محل
بیمارستان امام رضا (ع) در اسلامشهر – منابع کوئل دار ،انبساط بسته
شرکت سرمایه گذاری مسکن – منابع کویل داروانبساط ومبدل
ایران خودرو دیزل – مبدلهای حرارت آبی آب واستیل وکویل دار
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران – منبع هوایی و زمینی کویل دار فیلتر شنی
فرودگاه مهراباد – کویل دار مبدل سختی گیر
دانشگاه علم و صنعت ایران – کویل دار مبدل سختی گیر انبساط بسته
دانشگاه شریف – کویل دار مبدل سختی گیر دیریتور زمینی و انبساط
شرکت نفت – منبع زمینی کویل دار مبدل سختی گیر انبساط بسته
شرکت راه آهن – منبع کویل داروساخت درمحل ۲۰۰۰۰ لیتر
دانشگاه امام حسین – کویل دار مبدل فیلتر شنی زمینی انبساط
دانشگاه رودهن – کویل دارسختی گیرمبدل انبساط
مسجد جمکران – منبع کویل دار انبساط
پروژه های مرقد امام خمینی – منبع کویل دارانبساط مبدل
شرکت مترو – کویل دارفیلترشنی
کشتیرانی بندر انزلی – منبع زمینی مبدل برنجی و فیلتر شنی انبساط بسته
شرکت مخابرات ایران – کویل دار مبدل ایرسپراتور
سازمان راه و ترابری ایران – منبع زمینی کویل دار مبدل سختی گیر
شرکت نیرو – ۴ دستگاه مبدل طول ۴ متر و سطح حرارت ۵۰۰
شرکت ساویز – مبدل و کویل دار انبساط
تعاونی مسکن ناجا – منبع کویل دار و مبدل سختی گیر سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی – منبع زمینی کویل دار مبدل سختی گیر دیریتور
شرکت راه ویل ایران – منابع کویل دار و انبساط و مبدل
شرکت برق و الکترونیک – منابع کویل دار و انبساط مبدل
پروژه زلزله شناسی – کویل دار مبدل فیلتر شنی زمینی
پروژه های شهید محلاتی – کویل دار مبدل انبساط
پروژه شهید همت ۴۰۴ واحدی یاس – کویل دارانبساط فیلتر شنی سختی گیر مخزن دفنی ۵۰ متر
شرکت شهر سرای رضوان خلازیر – کویل دار انبساط– مخزن ساخت در محل – حاجی نامدار
دانشگاه پردیس قم – منابع کویل دار و مخزن سوخت سختی گیر
پروژه فرشیحیان همدان – منابع کویل دار سخت گیر
• صنابع دفاع دورد قمر بنی هاشم – مبدلهای حرارتی تعداد ۱۵ عدد ۲۰۰ فوت الی ۶۰۰ فوت
پروژه هتل بزرگ تهران – مخازن کوئل دار
پروژه مجتمع مسکونی مهندس تربیت پروژه مجتمع مسکونی مهندس افشار –منابع کوئل دار
مجتمع ورزشی شهرک شمس آباد – پروژه مخازن ذخیره آب پروژه های مهندس خیرخواه
پروژه شرکت آب و بخار تهران – مخزن ۵۰متر مکعبی
پروژه آقای دفتری – مخزن ذخیره ۶۰ مترمکعبی
۱-پروژه مهندسی واحدی – منابع کوئل دار مبدل حرارتی و ساخت مخزن آتش نشانی در محل
۲-پروژه مهندس یراقی و شکیبا – منابع کوئلی و ساخت مخزن آتش نشانی در محل
۳-پروژه مهندس ابراهیمی – در خیابان فرشته – منابع کوئلی – ساخت مخزن آتش نشانی در محل
۴-پروژه مهندس عراقی – در الهیه – ساخت مخزن آتش نشانی در محل
۵-سیمان هرمزگان – مبدل حرارتی بخار به آب
۶-شرکت کیسون – منابع کوئل دار و انبساط باز

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان