فروش متیل متا اکریلات

استاندارد


پارافین مایع | پارافین جامد | Paraffin

فرمول شیمیایی پارافین : CH2n+2

آنالیز  : %۵-۳

پارافین چیست؟

پارافین یک ترکیب هیدروکربنی سیر شده که در آن ، تمامی اتمهای کربن موجود در مولکلول ، با پیوندهای ساده به یکدیگر متصل‌اند و پارافینها یا هیدروکربنهای پارافینی را آلکان نیز می‌گویند. به عبارت دیگر ، مشخصه هیدروکربنهای پارافینی ،

اتصال اتمهای کربن بوسیله پیوندهای ساده است، سایر پیوندها نیز با اتمهای هیدروژن سیر شده اند.

رنگ : سفید شیری

نقطه ذوب : ۶۰-۵۸

درصد روغن : ۵-۳%

چسبندگی (ویسکوزیته) : ۵/۶ CST

انواع : پارافین جامد ، پارافین مایع

جرم حجمی (دانسیته) : ۷۷/۰-۷۶/۰ gr/cm3

نقطه انجماد پارافین : ۵۵-۵۰ درجه سانتیگراد

کاربرد و مصارف پارافین در صنعت :

بسته بندی : ۵ تخته به وزن تقریبی ۳۰ کیلوگرم

پارافین مایع با گرید های مختلف :

نقطه جوش  :C 175ْ

رنگ  : مایع سفید شفاف

شکل ظاهری : مایع سفید و شفاف

نقطه تبخیز با حجم ۷۵ درصد: C265ْ

بسته بندی : در بشکه های ۲۰۰ لیتری بطور خالص

نیازمندی صنعتلینک منبع

آگهی صنعت