فروش تری اتانول آمین

استاندارد


تری اتانول آمین، Triethanolamine ، TEA

کاربردهای تری اتانول آمین

صنایع بهداشتی و آرایشی (این ترکیب به عنوان یک متعادل کننده pH در بسیاری از استفاده می شود). به طور مثال در تولید محصولات بهداشتی و آرایشی نظیر شامپوها ،نرم کننده ها ،لوسیون های پوست و ژل های مختلف گرفته تا کف ریش و …، این ترکیب شیمیایی مورد استفاده است .

صنایع شوینده

تولید مصالح ساختمانی (ساخت سیمان و . . .)

 نام های دیگر : دالتوژن ، تری اتیلول آمین ، ترولامین ، نیتریلو تری اتانول

نام تجاری (فارسی): تی ئی ای

نام تجاری ( انگلیسی): TEA یا TEOA

فرمول شیمیایی: C6 H15 NO3

شکل ظاهری: مایعی ویسکوز و بیرنگ

جرم مولکولی: ۱۴۹/۱۸۸ g/mol

انحلال پذیری: در آب قابلیت انحلال دارد

مشتقات: تری اتانول آمین یک ترکیب شیمیایی آلی است که از یک آمین دسته سه و یک الکل سه تایی تشکیل می شود. (یک الکل سه تایی ،یک مولکول با سه گروه هیدروکسیل می باشد. )

مهرگان شیمی فروش انواع موادشیمیایی صنعتی وخوراکی

صابون مول

۰۲۱-۳۶۰۱۷۷۱۸

۰۲۱-۳۶۰۱۷۸۴۴

کلرید آمونیوم

کربن اکتیو

آب اکسیژنه

کلرید سدیم

CMC

پلی آلومینیوم کلراید

متانول

بی کربنات سدیم

هیدروسولفیت

پرسولفات آمونیوم

پتاسیم پرمنگنات

اسیدفرمیک

هیپوکلریت سدیمسولفات مس

نیترات آهن ۳

کربنات کلسیم

سولفات آهن۲

نمک راشل

اکسید تیتان

کرینات سدیم

کربنات پتاسیم

گلیسیرین

اسیداگزالیک

کلراید پالادیوم

هیپوفسفیت سدیم

کلراید نیکل

تولوئن

تری اتانول آمین

فرمالین

سدیم تری فسفات

سیانورپتاسیم

سیانورسدیم

کربنات باریم

سیانور مس

سیانور روی

استون

اسیدکلریدریک

ایزو پروپیل الکل

سدیم نیترات

ساخارین

سولفات قلع ۲

پتاس

اکسیدسرب ۲

اکسید کبالت ۳

اکسید کبالت ۲

آمونیوم تیوسولفات

PVA

آب ژاول

نیترات نقره

استات سد یم

استات سرب

اکسید نیکل۳

اکسید نیکل۲

اکسید روی

نیترات سرب ۲

سولفات کبالت ۲

سولفات پتاسیم

آمونیوم بای فلوراید

اسید بنزوئیک

اسیدکلریدریک

ایزو پروپیل الکل

سدیم نیترات

ساخارین

سولفات قلع ۲

پتاس

اکسیدسرب ۲

اکسید کبالت ۳

اکسید کبالت ۲

آمونیوم تیوسولفات

PVA

آب ژاول

نیترات نقره

استات سد یم

استات سرب

اکسید نیکل۳

اکسید نیکل۲

اکسید روی

نیترات سرب ۲

سولفات کبالت ۲کلریدپتاسیم

هیدروکسیدکلسیم

اسیدفلوئوبوریک

متاسیلیکات سدیم

اسیدسولفوریک

اسیدفسفریک

اسید بوریک

بوراکس

سدیم سیلیکات

مونو آمونیوم فسفات

مونو دی تری پلی اتیلن گلیکول

لیتیم هیدرواکساید

سیترات سدیم

استئاریل الکل

تگزاپون

لورامید

بتائین

سدیم اسید پیروفسفات

سدیم تری پلی فسفات

هیدرازین

اکسید منیزیم

سولفات پتاسیم

آمونیوم بای فلوراید

اسید بنزوئیک

اسید سولفامیک

سولفات آمونیوم

سولفات سدیم

سدیم لوریل سولفات

اسید مالیک

اسید لاکتیک

اسید فلوریدریک

اسید مالئیک

سود گرانولسود مایع

اسید استیک

سولفات نیکل

سود پرک

سولفات کروم

اسید کرومیک

نفتالین

گوارگام

سدیم سولفید

پودر مس

پودر آلومینیوم

آند مس

کلراید کلسیم

اسید آسکوربیک

پارافین خوراکی

اکسید منیزیم

دکستروز

سوربیتول

کلر

دی متیل فرمامی

اسید استئاریک

۰۲۱-۳۶۰۱۷۷۱۸

۰۲۱-۳۶۰۱۷۸۴۴تری اتانول آمین

نیازمندی صنعتلینک منبع

آگهی صنعت