تور هواهین

استاندارد


تورهای سواحل هواهین به دو صورت تور هواهین تک و تور هواهین + تور بانکوک ارائه می شوند

مدت سفر در تورهای سواحل هواهین و تور ترکیبی تور هواهین + تور بانکوک بین ۸ الی ۱۵ روز می باشد که بصورت زیر برگزار می شوند

تور هواهین به مدت ۸ روز = ۲۷۰۰۰۰۰ تومان

تور هواهین به مدت ۱۰ روز = ۲۹۰۰۰۰۰ تومان

تور هواهین به مدت ۱۵ روز = ۳۲۰۰۰۰۰ تومان

تور بانکوک + هواهین به مدت ۸ روز = ۲۷۰۰۰۰۰ تومان

تور بانکوک + هواهین به مدت ۱۰ روز = ۲۹۰۰۰۰۰ تومان

تور بانکوک + هواهین به مدت ۱۵ روز = ۳۲۰۰۰۰۰ تومان

۰۲۱۲۲۵۷۳۵۳۱ 

۰۹۱۲۱۱۳۳۱۶۰ 

 www.Thaigasht.com

آدرس تلگرام شرکت تای گشت

https://t.me/joinchat/AAAAAEGQ1-nJWf2zl7jThw

آدرس اینستاگرام شرکت تای گشت

https://www.instagram.com/thaigasht

تمامی خدمات فوق توسط کارگزار مستقیم تایلند ( شرکت مسافرتی تای گشت ) برگزار می شود

تای گشت شعبه دیگری ندارد.

قیمت = ۲۷۰۰۰۰۰ تومان

نیازمندی صنعتلینک منبع

آگهی صنعت