ارتفاع سنج اولتراسونیک مخازن IMC 350

استاندارد


نمایش ارتفاع مایع درون مخزن :‌ تابلوی نمایشگر دستگاه، بدون محدودیت فاصله از سنسور، درمحل مناسبی در دید اپراتور نصب می گردد و ارتفاع مایع درون مخزن را بصورت گرافیکی با فونت بزرگ نشان می دهد.

انتقال اطلاعات ارتفاع مخازن : سنسور اولتراسونیک این دستگاه که بدون تماس با مایع بر روی مخزن نصب می گردد ، اطلاعات ارتفاع مخازن یا دریاچه را بصورت جریان۴-۲۰mA  به تابلوی نمایشگر انتقال می دهد.

کنترل و هشدار: دستگاه امکان تجهیز به ۴ رله کنترلی و یک رله هشدار دهنده را دارا می باشد.

مدل ها: نوع باصرفه با قیمت مناسب IMC 350 III و نوع قابل توسعه با امکانات اضافی IMC 350 IV

توضیح : در مدل IMC 350 IV امکانات Modbus , GSM/GPRS و نوع تغذیه قابل انتخاب می‌باشد.

امکانات قابل افزایش:

چهار رله کنترل و یک رله آلارم

GSM/GPRS/Modbus

نمایــش ارتفــاع مایع درون مخزن :  تابلوی نمایشــگر دســتگاه، بدون محدودیت فاصله از سنســور، درمحل مناســبی در دید اپراتور نصب میگردد  و ارتفاع مایع درون مخزن را بصورت گرافیکی با فونت بزرگ  نشــان میدهد . انتقال اطلاعات ارتفاع مخازن : سنسور اولتراسونیک این دستگاه که بدون تماس با مایع بر روی مخزن نصب  میگردد ، اطلاعات ارتفاع مخازن یا دریاچه را بصورت جریان ۲۰-۴ میلی متر به تابلوی نمایشگر انتقال میدهد.

 کنترل و هشدار: دستگاه امکان تجهیز به ۴ رله کنترلی و یک رله هشدار دهنده را دارا میباشد.

 

www.rayants.com/shop

www.dapooya.com

www.rayants.com

 

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان