پارکینگ هوشمند ۱۰۰% ایرانی هریش

استاندارد


پارکینگ هوشمند ۱۰۰% ایرانی هریش

پارکینگ هوشمند ایرانی هریش(ایران کد ۲۳۶۵۲۲۰۳۵۰۴۳۰۰۰۱)

این سیستم بمنظور اهداف زیر طراحی و تولید شده است

۱- صرفه جویی در وقت راننده جهت پیدا نمودن محل پارک مناسب

۲- کاهش آلودگی مخصوصا در پارکینگ های سرپوشیده

۳- کاهش نیروی انسانی جهت مدیریت پارکینگ و افزایش کیفیت خدمات

۴- مکانیزه نمودن سیستم مالی و کنترل دسترسی به پارکینگ

این سیستم شامل تعداد یا تمامی موارد زیر می باشد و از یک پروتکل امن برای ارتباط استفاده می نماید

۱- نرم افزار مدیریت محل پارک

۲- نرم افزار مدیریت دسترسی به محل پارک

۳- نرم افزار مدیریت مالی و پرداخت مکانیزه

۴- ماجول تشخیص خودرو در چند مدل

۵- تابلوهای راهنمای راننده

۶- سیستم های کنترل دسترسی

۷- تابلوهای نشان دهنده ظرفیت پارکینگ و تعداد محل خالی

تلفن ۰۵۱۳۸۹۱۴۴۱۵

فکس ۰۵۱۳۸۹۱۴۴۱۶

برای اطلاعات بیشتر به سایت هریش مراجعه نمایید

H a r i s h 

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان