سیستم اموال

استاندارد


سیستم اموال جز زیر سیستم های نرم افزار هوشمند یکپارچه تدارکات می باشد که امکان ثبت و نگهداری اطلاعات اموال پرسنل شرکت یا سازمان و واحدهای تابعه را فراهم نموده، همچنین امکان تغییر و تحول اموال را بین پرسنل و ثبت سابقه اموال تغییر و تحول داده شده را فراهم می نماید. این سیستم در دو سطح استانی و شهرستانی تهیه گردیده است و این امکان را به کاربران شهرستانی می دهد تا اطلاعات اموال شهرستان خود را ثبت نمایند.

– قابلیت ارائه اطلاعات اموال به پرسنل بر اساس کد مالی                                                 

– ثبت تاریخچه و گردش اموال

– ثبت اطلاعات کالاهایی که به عنوان اموال تعریف شده اند به همراه گروهبندی و واحدهای کالا

– ثبت اموال عادی ،داخلی، مستعمل و اسقاطی

– مستعمل و یا اسقاط کردن اموال

– امکان تغییر و تحول اموال و ثبت سابقه اموال تغییر و تحول شده

– مشاهده اطلاعات اموال سوزانده شده، مسروقه، نیروی انتظامی، سایر ادارات و اطالی

و . . .

سیستم اموال جز زیر سیستم های نرم افزار هوشمند یکپارچه تدارکات می باشد که امکان ثبت و نگهداری اطلاعات اموال پرسنل شرکت یا سازمان و واحدهای تابعه را فراهم نموده، همچنین امکان تغییر و تحول اموال را بین پرسنل و ثبت سابقه اموال تغییر و تحول داده شده را فراهم می نماید. این سیستم در دو سطح استانی و شهرستانی تهیه گردیده است و این امکان را به کاربران شهرستانی می دهد تا اطلاعات اموال شهرستان خود را ثبت نمایند.

– قابلیت ارائه اطلاعات اموال به پرسنل بر اساس کد مالی

– ثبت تاریخچه و گردش اموال

– ثبت اطلاعات کالاهایی که به عنوان اموال تعریف شده اند به همراه گروهبندی و واحدهای کالا

– ثبت اموال عادی ،داخلی، مستعمل و اسقاطی

– مستعمل و یا اسقاط کردن اموال

– امکان تغییر و تحول اموال و ثبت سابقه اموال تغییر و تحول شده

– مشاهده اطلاعات اموال سوزانده شده، مسروقه، نیروی انتظامی، سایر ادارات و اطالی

و . . .

اموال,اموال مازاد,سیستم اموال,اموال منقول,اموال غیرمنقول,نرم افزار مناقصه,سیستم پیمانکاران,نرم افزار کارپردازی,نرم افزار جامع تدارکاتی,خرید جرئی,صدور برگ انجام معامله,قرارداد,ارزیابی پیمانکاران,سیستم امور خدمات, سیتم انبار, گزارش مصرف, مدیریت مصرف انرژی, کارتریج, مناقصات الکترونیکی, سیستم جامع تدارکاتی همیار, نرم افزار تدارکاتی

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان