نرم افزاری جذب و استخدام

استاندارد


مکانیزه کردن عمل جذب و استخدام نیروی انسانی جدید با استفاده از زیر سیستم جذب و استخدام سیستم منابع انسانی مصباح.

با …                                                

امکان ثبت اطلاعات متنوع پرسنل بر اساس گروه بندیهای ماهیتی

امکان گروه بندی رزومه ها بر اساس شرایط احراز مشاغل

هشدار مبنی برتکمیل مدارک و اطلاعات مورد نیاز جهت افراد جدید الاستخدام

امکان انتقال اطلاعات درخواستهای استخدام به پرونده پرسنلی بعد از جذب

تعریف مجوزهای جذب نیرو بر مبنای چارت سازمانی یا دوره های مشخص مثل مجوز جذب سالیانه نیروها وتعریف مجوزهای موردی یک واحدخاص و تجمیع آن با مجوزهای مرحله قبل

امکان استفاده از سیستم جذب و استخدام از اینترنت جهت دریافت رزومه های متقاضیان کار و گروه بندی آنها به صورت اتوماتیک

امکان ایجاد بانک اطلاعاتی متقاضیان استخدام و رزومه آنها

امکان تعریف انواع آزمون های استخدامی

امکان دریافت نیاز ها و مجوز های استخدام و اجرای عملیات استخدام

امکان ایجاد اولویت در سیستم بر اساس شرایط تعیینی مانند مدرک تحصیلی ، دانشگاه ها ، …

امکان بررسی تخصص های فرد بر اساس شرح وظایف پست سازمانی خالی

امکان انتقال اتوماتیک اطلاعات فرد به سیستم کارگزینی

    امکان زمانبندی اتوماتیک آزمون های شفاهی و کتبی

 

نرم افزار جذب واستخدام ،نرم افزار سامانه جذب واستخدام ،فرایند استخدام ،سیستم جذب واستخدام ،نرم افزار جذب ،فرایند جذب و استخدام ،نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی ،نرم افزار منابع انسانی ،نرم افزارهای منابع انسانی ،نرم افزار منابع انسانی تحت وب ،نرم افزارهای جامع مدیریت منابع انسانی ،سیستم مدیریت منابع انسانی ،سیستم نرم افزار منابع انسانی ،نرم افزارهای سیستم منابع انسانی ،سیستم جامع منابع انسانی ،سیستم منابع انسانی ،نرم افزار سیستم مدیریت منابع انسانی ،نرم افزار سیستم اطلاعات منابع انسانی

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان