طراحی و تجهیز درمانگاه , مشاوره , طراحی و تجهیز کلینیک مشاوره خرید لوازم و تجهیزات پزشکی ۶-۵۵۲۷۷۵۵۵

استاندارد


شرکت مهندسی پزشکی مهداد طب : مشاوره ,  طراحی و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی  , مشاوره ,  طراحی  و تجهیز آزمایشگاه , مشاوره ,  طراحی و تجهیز درمانگاه , مشاوره ,  طراحی و  تجهیز کلینیک , مشاوره و طراحی و تجهیز تاسیسات بیمارستانی تجهیز آزمایشگاه , مشاوره خرید لوازم و تجهیزات پزشکی ,  بیمارستانی ,  آزمایشگاهی , تهیه و پیاده سازی نقشه های UP و گازهای طبی , مجری طرح های عمرانی وزارت بهداشت و درمان ,  مشاوره و ارتقای بیمارستانی,  آزمایشگاهی ,  کلینیک ,  درمانگاه و مراکز بهداشتی درمانی , نظارت بر پروژه های بهداشتی و درمانی , مشاوره و اجرای تاسیسات مکانیکی بیمارستان ,  درمانگاه ,  کلینیک ,  آزمایشگاه , طراحی پروژه های دارویی ,  شرکتهای داروسازی ,  اتاق تمیز ,  بیمارستان ,  درمانگاه ,  کلینیک ,  و مراکز بهداشتی درمانی , طراحی داخلی و دکوراسیون و مبلمان بیمارستانی ,  مجری تجهیز بیمارستانی و طرح های عمرانی , مهندسین مشاور طراحی  بیمارستان ,  کلینیک و درمانگاه و آزمایشگاه

مشاوره و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی
مشاوره خرید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
مشاور طراحی تاسیسات مکانیکی بیمارستانها
تهیه نقشه و گازهای طبی
طراحی پروژه های داروسازی و دارویی کشور
طراحی داخلی و دکوراسیون پزشکی و آزمایشگاهی

شرکت سازنده : مهندسی مهداد طب
نام مدیرعامل : عباس مهدی نژاد
تلفن : ۶-۵۵۲۷۷۵۵۵  فکس :۵۵۲۷۷۵۵۷
وب سایت :  http://www.mahdadteb.com
ایمیل info@mahdadteb.com  : 
mahdadteb@yahoo.com                   

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان