فروش انواع پرینتر های سه بعدی

استاندارد


فروش انواع پرینترهای سه بعدی توسط صفاهان پرینتردر اصفهان 

محصولات ما:پرینترهای سه بعدی( mini 3d printer fs-8)به مبلغ ۱۸۵۰۰۰۰تومان ، 

پرینترهای سه بعدی(jenny 3d printer)به مبلغ ۴۲۵۰۰۰۰تومان 

پرینترهای سه بعدی(mankati e180)به مبلغ۸۷۰۰۰۰۰تومان 

پرینترهای سه بعدی (mankati full scale xt plus)به مبلغ ۱۰۷۰۰۰۰۰تومان 

پرینترهای سه بعدی(max)به مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰تومان 

پرینترهای سه بعدی(lm 700 3d printer)به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰تومان 

پرینترهای سه بعدی(lm 1000 3d printer)به مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰تومان

پرینترهای سه بعدی(cts sla)به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰تومان ،نوع کارایی (صنعتی) 

پرینترهای سه بعدی(diy dlp 3d printer)به مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰۰تومان ،نوع کارایی(طلا و جواهر،صنعتی) 

پرینترهای سه بعدی (m one 110) به مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰تومان ،نوع کارایی (طلا و جواهر ،صنعتی) 

پرینترهای سه بعدی (m one 70)به مبلغ ۲۳۰۰۰۰۰۰تومان،نوع کارایی(طلا و جواهر،صنعتی) 

پرینترهای سه بعدی(قلمی)به مبلغ ۲۲۰۰۰۰تومان 

جهت کسب اطلاعات و دیدن کاتالوگ مربوط به پرینترها و فیلامنت ها با ما تماس بگیرید. 

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان