امبولانس خصوصی جوان

استاندارد


 

آمبولانس خصوصی با تیم فوق تخصصی

ارائه خدمات امبولانس در ارومیه به بیمارستان ها جهت

جابجایی بیماران بستری توسط پزشک و پرستار مجرب

توانایی استقرار تیم درمانی به همراه امبولانس در کلیه نقاط کشور

جهت مکان های صنعتی، نظامی، پروژه های ساختمانی

PICU-NICU-CCU-ICUاعزام امبولانس 

جهت جابجایی کلیه بیماران با شرایط خاص در سطح کشور

استقرار امبولانس در کلیه مسابقات ورزش و در کلیه سطوح

دارای کادر مجرب : تیم بیهوشی -تیم پزشکی و پرستاری

آمبولانسهای هوایی و زمینی

انتقال سریع بیمار به اورژانس بیمارستانها در سراسر کشور و خارج از کشور

جا بجایی و انتقال بیمار با استانداردهای پزشکی

حمل سریع و امن بیمار بصورت شبانه روزی

تماس  :  ۳۲۷۶۶۶۶۶-۰۴۴

تماس  :  ۳۲۷۵۴۴۵۲-۰۴۴

شماره تماس ۲۴ ساعته  :  ۰۹۱۴۲۱۴۳۳۸۳

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان