قطعات چکش

استاندارد


واردات و فروش قطعات چکش از جمله :

پپیستون چکش فورکاوا F45

پپیستون چکش فورکاوا F35

پپیستون چکش فورکاوا F22

پیستون پوکوتک PBS400

پپیستون چکش پوکوتک PBV300

پیستون چکش پوکوتک PBV210

پیستون پوکوتک PBV200

پیستون چکش پوکوتک PBV50

پیستون چکش سوسان SB151

پیستون چکش سوسان SB140

پیستون چکش سوسان SB121

پیستون چکش سوسان SB100

پیستون چکش سوسان SB81

پیستون چکش سوسان SB60

پیستون چکش سوسان SB50

پیستون MSB SAGA50H

پیستون MSB SAGA300

پیستون چکش MSB SAGA200H

قلم چکش پوکوتک POQUTEC

قلم چکش کوماتسو JTHB230

قلم چکش فوردکاوا F27

قلم سوسان SB50

براکت چکش

و ……..

  

تلفن: ۰۲۱۶۶۶۹۱۰۴۱ – ۰۲۱۶۶۶۹۱۰۴۲ – ۰۹۱۲۳۷۷۶۴۵۱

سایت : www.rahsazanmashin.com

کانال تلگرام: @Rahsazanm

ایمیل: RAHSAZANRM@gmail.com

ترابی

نیازمندی صنعتلینک منبع

آگهی صنعت