تهیه و توزیع آهن آلات صنعتی و ساختمانی,نبشی وناودانی

استاندارد


قیمت نبشی,فروش نبشی بال نامساوی,فروش نبشی صنعتی,نبشی لقمه,قیمت ناودانی,فروش ناودانی اروپایی,فروش ناودانی سبک,فروش ناودانی سنگین,قیمت پروفیل,فروش پروفیل مربع,فروش پروفیل مستطیل,فروش پروفیل صنعتی,فروش پروفیل درب و پنجره

عرضه و تدارک انواع نبشی ، ناودانی و پروفیل مورد مصرف در صنعت ساختمان سازی ، کارخانجات صنعتی ، پروژه های نفت ، گاز، پتروشیمی و …

انواع نبشی های مساوی از جنس 

انواع نبشی های بال نامساوی ( L ) از جنس 

نبشی بال نا مساوی فابریک و نبشی بال نا مساوی ماشینکاری

انواع ناودانی های سبک ایرانی و روسی

در سایزهای :

۶۰ – ۸۰ – ۱۰۰ – ۱۲۰ – ۱۴۰ – ۱۶۰ – ۱۸۰ ….

انواع ناودانی های سنگین با استاندار اروپا

در سایزهای :

۶۵ – ۸۰ – ۱۰۰ – ۱۲۰ – ۱۴۰ – ۱۶۰ – ۱۸۰ – ۲۰۰ – ۲۲۰ – ۲۴۰ – ۲۶۰ – ۲۸۰ – ۳۰۰ ….

نبشی های برش خورده ( نبشی لقمه ) و ناودانی های برش خورده مطابق با درخواست مشتری

پروفیل های مربع به طول ۶ متر با ضخامت های ۲ ، ۲/۵ ، ۳ و ۴ میلیمتر

۱۰ ۱۰ – ۱۲ ۱۲ – ۲۰ ۲۰ – ۳۰ ۳۰ – ۴۰ ۴۰ – ۵۰ ۵۰ – ۶۰ ۶۰ – ۷۰ ۷۰ – ۸۰ ۸۰ – ۹۰ ۹۰ – ۱۰۰ ۱۰۰ – ۱۲۰ ۱۲۰

پروفیل های مسطتیل به طول ۶ متر با ضخامت های ۲ ، ۲/۵ ، ۳ و ۴ میلیمتر

۲۰ ۱۰ – ۲۵ ۱۰ – ۳۰ ۱۰ – ۳۰ ۲۰ – ۴۰ ۱۰ – ۴۰ ۲۰ – ۴۰ ۳۰ – ۵۰ ۳۰ – ۶۰ ۳۰ – ۶۰ ۴۰ – ۸۰ ۴۰ – ۸۰ ۶۰ – ۱۰۰ ۵۰ ….

پروفیل های لنگه دری ، کلافی ، سپری به طول ۶ الی ۶/۵ متر با ضخامت های ۲ ، ۲/۵

پروفیل های صنعتی با ضخامت های ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۸ ، ۱۰ میلیمتر به ۶ متر و ۱۲ متر

پروفیل های صنعتی از نوع مربع از سایز ۴۰ ۴۰ الی ۲۵۰ ۲۵۰ میلیمتر

پروفیل های صنعتی از نوع مستطیل از سایز ۴۰ ۶۰ الی ۱۲۰ ۲۰۰ میلیمتر

۰۹۱۲۲۹۶۹۵۱۳

۶۶۳۱۴۱۱۸

۶۶۳۱۴۰۳۳

۶۶۳۱۵۳۹۰

۶۶۳۱۵۳۶۹

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان