پرس دروازه ای H شکل ۲۰تن گروه صنعتی شهاب

استاندارد


ساخت پرس های دروازه ای نوع H درتناژ و ابعاد مختلف با قابلیت نصب پمپ دستی دوبل و گیج فشار ساخت پرس های هیدرولیک برقی تک فازو سه  فاز در توان های مختلف با قابلیت نصب میکروسوئیچ و  پرشر سوئیچ.

قیمت این دستگاه در لیست آورده شده است. نمونه های خارج از لیست طبق سفارش مشتری ساخته می شود.

 

تناژ پرس              تعداد پمپ               قیمت پرس دستی(ریال)            قیمت پرس برقی(ریال)

 ۱۵تن                          ۱                           ۹,۲۴۰,۰۰۰                                        ۲۱,۴۵۰,۰۰۰

 ۲۰تن                          ۱                           ۱۰,۳۴۰,۰۰۰                                       ۲۶,۴۰۰,۰۰۰

 ۲۰تن                          ۲                           ۱۱,۷۷۰,۰۰۰                                       –

 ۳۰تن                          ۲                           ۱۹,۵۸۰,۰۰۰                                      ۳۶,۳۰۰,۰۰۰

 ۵۰تن                          ۲                           ۲۵,۳۰۰,۰۰۰                                      ۴۴,۶۶۰,۰۰۰

 ۶۰تن                          ۲                           ۲۹,۲۶۰,۰۰۰                                      ۴۹,۸۳۰,۰۰۰

 ۱۰۰تن  با دهانه ۱۰۰   ۲                               ۵۳,۲۴۰,۰۰۰                                      ۷۷,۰۰۰,۰۰۰

 ۱۰۰تن  با دهانه ۱۲۰   ۲                               ۵۹,۸۴۰,۰۰۰                                      ۸۳,۶۰۰,۰۰۰

                                                                                   

جهت اطلاعات بیشتر به آدرس http://shahab-co.ir  مراجعه فرمایید.

پست الکترونیک گروه صنعتی شهاب :  shahabco@yahoo.com

تلفن تماس : ۰۹۱۵۵۷۱۵۹۰۳ – ۰۵۱۴۴۲۴۵۹۳۰

تلگرام: ۰۹۱۵۸۹۳۳۰۰۸

نیازمندی صنعتلینک منبع

آگهی صنعت