فروش گاز آرگون

استاندارد


آرگون ، argon ، Ar گاز آرگون گازیست بی رنگ، بی بو، بی مزه، نجیب وغیر سمی.
آرگون کلمه یونانی که به معنی غیر فعال است.
کاربردهای گاز آرگون به دلیل عدم واکنش در دمای بالا در موارد زیر کاربرد دارد:
گاز آرگون در دستگاه کوانتومتر،لامپ های الکتریکی، جوش، برش و در انواع جوشکاری با گاز آرگون مانند تنگستن کاربرد دارد.
گاز آرگون صنعتی در گرید های مختلف داخلی و وارداتی
گاز آرگون گرید ۶
گاز آرگون گرید ۵٫۵
گاز آرگون گرید ۵ وارداتی
گاز آرگون گرید ۵ داخلی
گاز آرگون در سیلندرهای زیر قابل شارژ می باشد:
کپسول آرگون ۱۰ لیتری ۱۵۰ bar
کپسول آرگون ۲۰ لیتری ۱۵۰ bar
کپسول آرگون ۴۰ لیتری ۱۵۰ bar
کپسول آرگون ۵۰ لیتری ۲۰۰ bar

نیازمندی صنعتلینک منبع

آگهی صنعت