تست چاه ارت و سیستم ارتینگ و صدور گواهینامه معتبر سورنا صنعت بیستون

استاندارد


تست چاه ارت – نصب سیستم ارتینگ – مشاوره و صدور گواهینامه


اجراو تست چاه ارت و صدور گواهینامه اداره کار
تست های چاه ارت و بازرسی فنی و ایمنی توسط کارشناسان مجرب به دو صورت تست مقاومت چاه ارت و نیز بررسی سیستم ایمنی ارتینگ صورت می پذیرد.
 بازدید و بررسی ایمنی سیستم برق و انجام تست فنی چاه ارت (اتصال به زمین) و همبندی سیستم چاه ارت (ارتینگ)
 تست مقاومت ایمنی مستقل و موازی چاه ارت توسط دستگاه ارت تستر میگر و در صورت نیاز کلمپی
 تامین تجهیزات و اجرای سیستم ارتینگ و چاه ارت تابلو برق ها
 اجرای سیستم صاعقه گیر با نصب چاه ارت به همراه گواهینامه تست چاه ارت

) اجرای شبکه اتصال به زمین به همراه تست چاه ارت (ارتینگ
 حفر و نصب و اجرای چاه ارت با مقاومت کمتر از ۲ اهم و صدور گواهی ایمنی برق و چاه ارت مورد تایید وزارت کار.
 بررسی ایمنی برق کارخانجات و صدور گواهینامه یک ساله رسمی مورد تایید وزارت کار و مرکز تحقیقات و تعلیمات اداره کار.
مشاوره در احداث و نصب چاه ، کابلکشی ارت ، چاه ارت و همبندی جهت دستگاههای

  اجرا و تعمیرات تخصص ماست,ساخت,طراحی,مشاوره                      

               آخرین قیمت را از ما بگیرید  

شرکت فنی و مهندسی سورنا صنعت بیستون با بیش از ۱۸ سال سابقه در صنعت برق

مهندس سید حمیدرضا حسینی کارشناس ارشد برق و کنترل

۰۹۱۲۲۰۸۹۰۹۸ – ۰۹۳۶۲۰۸۹۰۹۸ – ۰۹۱۰۲۰۸۹۰۹۸

۰۲۱۸۸۲۴۷۸۸۰ – ۰۲۶۴۴۲۲۰۷۹۷

                                                                      Email : Co_ssb@yahoo.com                                                      ..

 

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان