موسسه تخصصی آموزشی پرورشی مستار

استاندارد


چرا فرزندانمان با داشتن هوش  بالا و حتی یاد گرفتن مطالب در مدرسه و خانه، هنگام امتحان بازهم د چار مشکل شــــده است و نمرات د لخواهــــی نمـــی گیرنــــد؟!

مشکل چیست؟!

راه حل کجاست؟!

معمولا  عواملی که در این مشکل نقش دارند این موارد هستند:

•استرس و اضطراب امتحانی

•عدم درک مسئله و ضعف در حل مسئله (سرامتحان نمی د اند از کد ام روش برای پاسخ داد ن به سوال استفاد ه کند)

•عدم درک مسئله و ضعف در حل مسئله

•آموزش نامناسب ریاضی و عدم ارتباط گیری مد رس با دانش آموز

•عدم توجه و تمرکز مناسب

موسسه تخصصی آموزشی پرورشی مستار

اولین موسسه در شخصی سازی واقعی آموزش در ایران با متد های روز دنیا

•آموزش دروس با برترین مدرسین + امکان برگزاری جلسات در آموزشگاه یا منزل دانش آموز

•استفاده از تیم روانشناسی متخصص

•شناسایی و رفع ریشه ای مشکلات یادگیری

•تقویت پارامتر های شخصیتی موثر در موفقیت فردی

…مارا در صفحات مجازی دنبال کنید…

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان