استاکر تمام شارژی

استاندارد


استاکر
شرکت بازرگانی آران ۵۵۵۳۲۷۹۰/۰۹۱۲۰۵۶۱۶۵۴

www.Lift-iran.ir    www.aranmatin.co    www.aranmatin.com    www.paletjack.ir
وارد کننده انواع محصولات هیدرولیکی برقی (استاکر برقی، لیفتراک برقی ، استاکر شارژی و …)

استاکر در برندهای ایرانی ، چینی و آلمان  موجود میباشد
استاکر چینی در تناژ ۱، ۲ ، ۳ با طول شاخک ۱۱۰ سانتیمتر با شاخک متحرک موجود میباشد.
استاکر ایرانی دارای تناژ ۱ و ۲ با طول شاخک ۹۰ سانتیمتر با شاخک متحرک موجود میباشد.
شرکت بازرگانی آران استاکر به سفارش خریدار در سایزها و تناژ متفاوت قبول میکند.
دارای کارت ضمانت و خدمات
مشخصات فنی محصولات را در سایت ما مشاهده کنید
این محصول با چرخ پلی اورتون و تفلون نیز موجود است
تلفن شعبه تهران: ۵۵۵۳۲۷۹۰

همراه: ۰۹۱۲۰۵۶۱۶۵۴

www.Lift-iran.ir    www.aranmatin.co    www.aranmatin.com    www.paletjack.ir     www.sorenalift.com

|استاکرتمام برقی دستی|استاکرتمام برقی برقی|استاکرنیمه برقی|استاکرنیمه برقی برقی|استاکر شارژی جک پالتی|استاکر شارژی اجاره ای|استاکرنیمه شارژی جک پالتی|استاکرنیمه شارژی اجاره ای|استاکرتمام برقی جک پالتی|استاکرتمام برقی اجاره ای|استاکرنیمه برقی جک پالتی|استاکرنیمه برقی اجاره ای|استاکرشارژی کارکرده|استاکر شارژی فروشی|استاکرشارژی نو|استاکرشارژی  دوبل|استاکرنیمه شارژی کارکرده|استاکر نیمه شارژی فروشی|استاکرنیمه شارژی نو|استاکر نیمه شارژی دوبل|استاکرتمام برقی کارکرده|استاکر تمام برقی فروشی|استاکرتمام برقی نو|استاکرتمام برقی دوبل|استاکرنیمه برقی کارکرده

|استاکر نیمه برقی فروشی|استاکرنیمه برقی نو|استاکر نیمه برقی دوبل|استاکرشارژی دوتن|استاکرشارژی یک تن|استاکر شارژی سه تن|استاکرشارژی  یک ونیم تن|استاکرنیمه شارژی دوتن|استاکرنیمه شارژی یک تن|استاکرنیمه شارژی سه تن

|استاکر نیمه شارژی یک ونیم تن|استاکرتمام برقی دوتن|استاکرتمام برقی یک تن|استاکرتمام برقی سه تن|استاکرتمام برقی  یک ونیم تن|استاکرنیمه برقی دوتن|استاکرنیمه برقی یک تن|استاکرنیمه برقی  سه تن|استاکرنیمه برقی یک ونیم تن|استاکرشارژی آلمان|استاکرشارژی  آلمانی|استاکرشارژی ایرانی|استاکرشارژی  چینی|استاکرنیمه شارژی  آلمان|استاکرنیمه شارژی  آلمانی

|استاکرنیمه شارژی  ایرانی|استاکر نیمه شارژی  چینی|استاکرتمام برقی آلمان|استاکرتمام برقی  آلمانی|استاکرتمام برقی  ایرانی|استاکرتمام برقی چینی|استاکرنیمه برقی  آلمان|استاکرنیمه برقی  آلمانی|استاکر نیمه برقی ایرانی|استاکر نیمه برقی چینی

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان