ثبت انحلال شرکت با مسئولیت محدود

استاندارد


انحلال و تصفیه شرکت با مسئولیت محدود :

شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود :

۱٫ پایان موضوع شرکت 

۲٫ پایان مدت شرکت 

۳٫ در صورت ورشکستگی شرکت 

۴٫ در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد. 

۵٫ در صورتی که به واسطه ضررهای وارده ، نصف سرمایه شرکت از بین برود و یکی از شرکا تقاضای انحلال کند و محکمه دلایل او را موجه بداند و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند. 

۶٫ در صورت فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد. 

تصفیه همان نقد کردن دارایی شرکت و طلب های آن می باشد. تقسیم دارایی شرکت میان شرکا پس از وضع بدهی های شرکت و پرداخت آن ها صورت می گیرد. امر تصفیه در شرکت های اشخاص یا قراردادی و دوستانه است یا قانونی. در نوع اول مقررات آمره نباید نادیده گرفته شود در شرکت با مسئولیت محدود ، امر تصفیه بر عهده مدیران شرکت است و متصدی تصفیه وقتی حق صلح و تعیین داور دارد که اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به او داده باشد. تقسیم دارایی بین شرکا خواه در زمان تصفیه و خواه بعد از ختم آن ، وقتی ممکن است که قبلاَ سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان شده باشد، و یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه گذشته باشد. ( ماده ۲۱۵ قانون تجارت ) تخلف از این قاعده متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد ، که به طلب خود نرسیده اند. ( ماده ۲۱۶ قانون تجارت ) .

آدرس: خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک ۹۰

سایت: companyregister.ir

تلفن: ۴۲۱۴۳-۰۲۱

ایمیل: info@companyregister.ir

نیازمندی صنعتلینک منبع

آگهی صنعت