ارسال پیام تبلیغاتی به خطوط بلک لیست (سیم کارت)

استاندارد


ارسال پیام تبلیغاتی به خطوط بلک لیست (سیم کارت)

+ ارائه پنل رایگان جهت ارسال سیم کارت

+ ارائه وبسرویس جهت ارسال های همکار

+ همراه با ۷ خط عمومی و ۲ خط خدماتی

+ تعرفه هر پیامک سیم کارت بین ۱۲ الی ۱۷ تومان

==== جهت دریافت پنل رایگان میتوانید کلمه ” پنل سیم کارت”  به همراه نام خود را به شماره ۲۰۰۰۱۹۸ ارسال کنید.

ارسال پیامک از طریق سیم کارت با هدف گذاری خاص به کلیه شماره های بلک لیست همراه اول انجام میگردد. 

حال سوال می شود که چرا ارسال از طریق سیم کارت؟

از انجایی که از ۴۰ درصد باقیمانده شماره های همراه که روزانه قطعا هر مشترک بیش از ۱۰ پیامک تبلیغاتی دریافت می کند که از این تعداد ما فرض را هم قرار میدهیم همه پیام ها را مشترک مطالعه کند قطعا پیام تبلیغاتی مشابه آن را قبلا دریافت کرده و وارد مباحث مقایسه می گردد که شرایط ارائه خدمات کدام شرکت یا فروشگاه و… بهتر است؟

اما… زمانی که پیام شما (تبلیغا شما) به دست شخصی برسد که روزانه هیچ پیام تبلیغاتی دریافت نکرده است پس …

۱- پیام صد درصد خوانده می شود

چون از یک شماره موبایل ارسال شده است.

۲- انتخاب محصول شما اولویت بالاتری دارد

چون پیام تبلیغاتی ایشان دریافت نمی کند 

۳- احساس مزاحمت کمتر و اعتماد مشترک بیشتر می شود.

چون با توجه به تجربه ها و نظرسنجی ها اعتماد بیشتری نسبت به این نوع تبلیغات را دارند.

۴- فروش شما بیشتر می شود و تاثیر آن را در زمان بسیار کم خواهید دید.

چون تجربه فعالیت بیش از ۱۵۰۰۰ کاربر از تبلیغات ارسال سیم کارت این بوده و مسئله مهمتر تبلیغات شما به ۱۰۰ درصد شماره های همراه اول رسیده است و گستردگی تبلیغات شما با هزینه کم بسیار وسیع شده است.

ما شرایطی را بوجود آورده ایم که بتواینم در کنار هم به هدف برسیم. هدف شما هدف ماست، پیروزی شما پیروزی ماست.

برتری های ارسال سیم کارت ایده پیام

درجه اول و مهمترین مسئله ، تاثیر گذاری حداقل ۶۰ درصد بیشتر 

دیده شدن و شناخته شدن بین همه (نه فقط ۴۰ درصد مشترکین)

جلوگیری از صرف هزینه های بالا جهت دیده شدن و فروش بین ۶۰ درصد

سرعت و بهره وری سریع تر.

www.idehpayam.com

۰۲۱۶۶۲۴۲۳۲۴

جهت دریافت پنل رایگان میتوانید کلمه ” پنل سیم کارت”  به همراه نام خود را به شماره ۲۰۰۰۱۹۸ ارسال کنید.

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان