دستگاههای آزمایشگاهی

استاندارد


شرکت به آزما سکو سامان در راستای فعالیت خود در زمینه ی تجهیز آزمایشگاه  کامل ترین آرشیو دستگاههای لازم را دارا می باشد.

جه از تولیدات و برندهای داخلی و چه از تولیدات و برندهای معتبر و شناخته شده ی خارجی

از این رو لیست و مشخصات دستگاه های مورد نیاز در آزمایشگاه ها در این صفحه آماده شده است.

دستگاه ها و وسایل مورد نیاز در آزمایشگاه های پزشکی و بیمارستانی :

فهرستی از دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی:

۱٫         وسایل معاینه

۲٫         وسایل عمومی

۳٫         وسایل زنان و زایمان

۴٫         تجهیزات تشخیصی

۵٫         تجهیزات درمانی

۶٫         تجهیزات آزمایشگاهی

۷٫         وسایل بیمارستان

۸٫         تجهیزات اتاق عمل

۹٫         تجهیزات بخشها

۱۰٫       دندانپزشکی

و…………………..

نیازمندی صنعتلینک منبع

آگهی صنعت