ترک اعتیاد الکل

استاندارد


ترک اعتیاد الکل

الکل چیست الکل اتانول یکی از داروهای اعتیاد آور محسوب می شود که به عنوان ماده آرام بخش برای خواص نشاط آور آن مصرف می شود. افزایش مقدار مصرفی آن به منظور ایجاد اثر مطلوب، ممکن است موجب ایجاد تحمل و وابستگی فیزیکی گردد.(ترک اعتیاد الکل)
از نظر داروشناسی، الکل تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی است که جزء آرام بخش ها و سستی زاها طبقه بندی می شود.
الکل نوعی ماده مخدر است که در مقایسه با سایر مواد مخدر، راحت تر در اجتماع پذیرفته می شود. با این حال، قدرت اعتیادآوری آن به هیچ عنوان کمتر از سایر انواع مواد نیست.
الکل به عنوان داروی اعتیاد آور، قدرت ایجاد وابستگی جسمی و روانی را دارد.
الـکـل موجود در مشروبات الکلی از نوع اتیل الکل (اتانول) می بـاشد.
الکل خالص، مایعی شفاف است.
اثرات کوتاه مدت
یک سرکوبگر دستگاه عصبی می باشد.
اتساع مردمک چشم
افزایش ضـربان قـلب
بـی خـوابـی
تـهـوع و اسـتفراق
سرگیجه
احـساس بـی قـراری
خستـگی و اضطراب
جریان خون عضلانی را کاهش داده و موجب درد عضلانی میـگردد.
افزایش اعتـماد بنفس و شجاعت فرد
فرد اجتماعی تر می شود
تـعادل بدن کاهش می یابد
قوه تشخیص فرد کاهش می یابد
واکنش های کند به محرکات
مـیـدان دیـد فرد کاهش می یابد
اثرات بلند مدت
از دست دادن حافظه
تغییر شخصیت
اختلال در سیستم عصبی
مشکلات پوسـتـــی
اسهال، سوء تـغـذیـه، مشـکـلات مـالی و خـانـوادگـی
رفتـار خـشونت آمـیــز
اضـطـراب و افسردگی شدید، آسیب به مخاط بینی
آسیب دائمی به کبد و مغز
سرطان سیـنه، حنجره، لب و مری
ناباروری، بی میلی جنسی
زخم معده
فشـار خــون بالا و سکته قلبی
کم خونی
تورم کبد
اختلال در سیستم ایمنی بدن
مصرف خیلی زیاد آن ممکن است موجب فلج شدن فعالیتهای مغزی و دستگاه تنفسی و در نتیجه مرگ گردد. شایع ترین اختلال سیستم عصبی در الکلیسم مزمن، آسیب قرنیه و اعصاب چشم است
حالات ایجاد شده در فرد بر اساس میزان درصد الکل درون خون
عوارض مصرف
۱ -مرحله نشاط آور: افزایش اعتماد بنفس و شجاعت فرد، فرد پر حرف تر و اجتماعی تر می شـود، دقـتـش کـاهش مـی یـابد، چـهره افـروخته، قضاوتش مختل می گردد، معمولا اولین جمله ای که به ذهنش میـرسـد را بـیان میکند، در حرکات ظریف مانند نوشتن دچار مشکل می شود.
۲- مـرحله برانگیختگی: خـواب آلـوده، در درک و بـخـاطـــر آوردن موضوعات گذشته دچار مشکل می گردد، واکـنش وی در بـرابـر مـحرکات کاهش می یابد، حرکات بدن ناهماهنگ می شـود، بـیـنایـی مخـتـل مـی شــود. حـس چشایی و شنوایی کاهش می یابد.
۳-مرحله سرگشتگی: فرد گیج و مـبهوت است، شـایـد نـدانـد کجاست و مشغول چه کاریست، سرگیجه دارد و تلوتلو می خـورد، بـیـش از حد احـساساتی، خشن و یـا مـهربان مـی گـردد، خـواب آلـوده اسـت و درد را دیـرتـر احسـاس میکند، حرکات ناهماهنگ است، قادر به گرفتن شیئ که به سـمتـش پرتاب میگردد نیست.
۴-مرحله بهت: قادر به حرکت نیست، به محـرکات واکنش نشان نمی دهد، قادر به نشستن و ایستادن نیست، استفراغ می کند، مـمکن است بیهوش گردد.
۵-مرحله کما: فرد بیهوش است، احساس شدید سرما،تنفس کم عمق و آهسته میگردد، ضربان قلب کاهش می یابد، امکان مرگ وجود دارد.
۶-مرحله مرگ:
الکل احساسات را تندتر می کند و معلوم نیست کدام یک از احساسات ما آزاد می شوند . هر کس نسبت به مصرف الکل به شکلی واکنشی نشان می دهد .
مقاوم شدن بدن به این معنی است که برای دستیابی به همان میزان لذت و رضایت قبلی، مقدار بسیار بیشتری الکل باید وارد جریان خون شود. در صورتی که نوشیدن الکل به طور مداوم تکرار شود، این مقاوم شدن بدن، باعث پیدایش و توسعه یافتن بیماری اعتیاد به الکل یا “الکلیسم” می شود.

نیازمندی صنعتلینک منبع

آگهی صنعت