تعدیل و تقسیط بدهی و جرایم پیمانکاران و کارفرمایان

استاندارد


* ارائه آخرین قوانین ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و بخش نامه های مصوب  ، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست در دیوان عدالت اداری (مرتبط)  و همچنین نظارت بر انجام امور فوق الذکر از خدمات مشاوران رهنما می باشد:  

 *مشاوره و اجراء: خدمات فنی و تخصصی تامین اجتماعی

    اخذ مفاصا حساب کارفرمایان و پیمانکاران  (قراردادهای عمرانی و غیر عمرانی)

مستمری (فوت ،ازکارافتادگی و بیمه بیکاری)    

 * مشاوره و اجراء: خدمات فنی و تخصصی روابط کار

اختلافات کارگری و کارفرمایی) و احراز سوابق بیمه معوقه (  شرکت در جلسات ادارات کار

  (دادرسی-تحلیل-نظارت بر تعهدات-اصلاح و ویرایش)  تهیه و تنظیم  انواع قرارداد

   تهیه و تنظیم طرح طبقاتی مشاغل

    تهیه و تنظیم آیین نامه انضباط کار

احراز سوابق سخت و زیان آور، بازنشستگی و … 

محاسبه و  مشاوره ماهیانه و سالیانه امور پرسنلی (قرارداد – حقوق و دستمزد) 

*مشاوره و اجراء: خدمات فنی و تخصصی مالیات و دارایی

http://telegram.me/joinchat/BaFd2zwtV4fXM8B3Y1FdQg

My home page

شماره تماس: ۶۶۳۸۱۰۴۴ و ۰۹۱۲۰۳۷۳۷۳۹

 

 

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان