قروش مواد صنعتی و متالوگرافی

استاندارد


تامین مواد مصرفی آزمایشگاه های متالوگرافی

۱-نمد های پولیش شامل

نمد پشت چسبدار۸ و ۱۲ اینچ (Struers-DP Nap)- بسته ۵ تایی

نمد پشت چسبدار۸ و ۱۲ اینچ (Struers-DP Mol) – بسته ۵ تایی

نمد پشت چسبدار۸ و ۱۲ اینچ (Struers-DP Mol) – بسته ۵ تایی

نمد پشت چسبدار۸ و ۱۲ اینچ (Struers-DP Dur) – بسته ۵ تایی

۲-خمیر الماسه شامل

خمیر الماسه (DP- Paste) یک چهارم میکرون ۱۰ گرمی محصول شرکت STRUERS 

خمیر الماسه (DP- Paste) یک میکرون ۱۰ گرمی محصول شرکت STRUERS 

خمیر الماسه (DP- Paste) یک میکرون ۱۰ گرمی محصول شرکت STRUERS 

خمیر الماسه (DP- Paste) سه میکرون ۱۰ گرمی محصول شرکت STRUERS 

خمیر الماسه (DP- Paste) شش میکرون ۱۰ گرمی محصول شرکت STRUERS 

خمیر الماسه سرنگ ۱۳ گرمی –سایز مش ۲۵/۰ میکرون  محصول شرکت ATA

خمیر الماسه سرنگ ۱۳ گرمی –سایز مش ۱ میکرون  محصول شرکت ATA

خمیر الماسه سرنگ ۱۳ گرمی –سایز مش ۳ میکرون  محصول شرکت ATA

خمیر الماسه سرنگ ۱۳ گرمی –سایز مش ۶ میکرون  محصول شرکت ATA

۳-سوسپانسیون الماسه شامل

سوسپانسیون الماسه (DP-Suspension) سه میکرون – ۲۵۰ سی سی محصول شرکت STRUERS

سوسپانسیون الماسه (DP-Suspension) شش میکرون –۲۵۰ سی سی محصول شرکت STRUERS

سوسپانسیون الماسه پایه روغن محصول شرکت ATA – ۲۰۰ سی سی – سایز مش ۲۵/۰ میکرون

سوسپانسیون الماسه  پایه روغن محصول شرکت ATA – ۲۰۰ سی سی – سایز مش ۱ میکرون

سوسپانسیون الماسه  پایه روغن محصول شرکت ATA – ۲۰۰ سی سی – سایز مش ۳ میکرون

سوسپانسیون الماسه  پایه روغن محصول شرکت ATA – ۲۰۰ سی سی – سایز مش ۶ میکرون

سوسپانسیون الماسه پایه آب محصول شرکت ATA – ۲۰۰ سی سی – سایز مش ۲۵/۰ میکرون

سوسپانسیون الماسه  پایه آب محصول شرکت ATA – ۲۰۰ سی سی – سایز مش ۱ میکرون

سوسپانسیون الماسه  پایه آب محصول شرکت ATA – ۲۰۰ سی سی – سایز مش ۳ میکرون

سوسپانسیون الماسه  پایه آب محصول شرکت ATA – ۲۰۰ سی سی – سایز مش ۶ میکرون

۴-سوسپانسیون آلومینا شامل

سوسپانسیون آلومینا (سایز مش ۱ میکرون) – بسته یک لیتری محصول شرکت ATA

سوسپانسیون آلومینا (سایز مش ۳/۰ میکرون) – بسته یک لیتری محصول شرکت ATA

سوسپانسیون آلومینا (سایز مش ۰۵/۰ میکرون- ۵۰ نانومتر) – بسته یک لیتری محصول شرکت ATA

محلول های سوسپانسیون آلومینای فوق به دلیل غلظت بالا تا ۴ برابر قابل رقیق کردن هستند و از نظر اقتصادی بسیار به صرفه می باشند.

۵-پودر آلومینا

پودر آلومینای (سایز مش ۱ میکرون)- بسته یک گیلوگرمی

پودر آلومینای (سایز مش ۳/۰ میکرون)- بسته یک گیلوگرمی محصول شرکت ATA

پودر آلومینای (سایز مش ۰۵/۰ میکرون)- بسته یک گیلوگرمی محصول شرکت ATA

سوسپانسیون آلومینا  (سایز مش ۱ میکرون) – بسته یک لیتری محصول شرکت ATA

سوسپانسیون آلومینا (سایز مش ۳/۰ میکرون) – بسته یک لیتری محصول شرکت ATA

سوسپانسیون آلومینا (سایز مش ۰۵/۰ میکرون- ۵۰ نانومتر) – بسته یک لیتری محصول شرکت ATA

۶-رزین مانت سرد محصول کره جنوبی

۷-پودر مانت گرم شفاف

۸-سنباده های متالوگرافی با سایزهای مش مختلف

۹- قالب های مانت سرد

جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۸۶۳۴۱۷۳۳۱۶ (شرکت اکو متال آبتین) و یا شماره ۰۹۱۲۶۸۴۷۰۴۵ (عیسی آبادی) تماس حاصل فرمایید.

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان