کباب پزهای همراه دوگانه سوزمه پویا

استاندارد


شرکت مه پویا دارای گوهینامه کاربردعلامت استاندارد وایزو۹۰۰۱ ، تولیدکننده اولین کباب پزدوگانه سوزباسیخ گردان اتوماتیک همراه درایران می باشدکه بابالاترین کیفیت به بازارهای داخلی وخارجی عرضه می گردد،این کباب پزهابدلیل قابلیت انفصال قطعات امکان استفاده درمنزل وسفررا داشته وکباب ها رابدون ایجاد سوختگی کاملا”مغزپخت می نماید،که دردوظرفیت ۷ و۱۱ سیخ می باشد.

ویژگی های محصول:

-قابلیت استفاده باگازوذغال

-قابلیت استفاده باگازشهری وکپسول

-جهت پخت انواع کوبیده-جوجه-برگ-گوجه-سوسیس و….

-دارای دوسری سیخ استیل مخصوص جوجه وکوبیده

-درای ثبت اختراع به شماره۶۲۵۵۳

-گردش خودکارسیخها

-قابلیت استفاده موتوربابرق وباطری

-پخت یکنواخت وکامل بدونایجادسوختگی

-پوشش دورولعاب بدنه وشعله پخش کن

-قابلیت استفاده درمنزل وسفر

-درظرفیتهای ۷ و۱۱سیخ

-دارای ضمانت موتوروسایرقطعات

-دارای خدمات پس ازفروش وپشتیبانی قطعات

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان