خدمات پرستاری ونگهداری از بیمار -قیمتی بسیار مناسب

استاندارد


خدمات پرستاری گل جم نامی اشنا

ارایه دهنده خدمات پرستاری ومراقبت از بیمار وسالمند شما درمنزل

خدمات ما شامل :

اعزام مراقب وهمدم

اعزام پرستار درمانی

اعزام کودکیار ومراقب کودک

اعزام مددکار اجتماعی

اعزام کارشناس توانبخشی

اعزام کارشناس ازمایشگاهی

اعزام فیزیوتراب

وارایه کلیه خدماتی که در راستای خدمت رسانی وکمک به عزیزان سالمند وبیمار شما درمنزل میباشد

ما امادگی کامل داریم بااعلام نیاز شما بزرگواران اقدامات لازم را در کوتاه ترین زمان ارایه نماییم

در راستای هدف این مرکز که همان خدمت رسانی  میباشد رضایت بیمار وسالمند ورفع نگرانی خانواده از اولویت های ماست

تلاش ما جلب رضایت شما میباشد

آدرس :میدان انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران

تماس:

مدیریت:۰۹۱۲۵۸۵۹۹۸۱

مرکز:

۶۶۴۱۹۲۱۶—۶۶۴۱۹۲۸۶—-۰۹۳۹۲۸۵۹۹۸۱—-۰۹۰۳۰۶۹۰۲۸۳—۰۹۰۳۰۶۹۰۲۸۴

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان